Realisaties

keer terug naar overzicht

Trofee Nederlands blijft succesformule


Trofee Nederlands blijft succesformule Hoofdfoto

Bijna dertig jaar geleden stelden leden van  Re Asse, in het kader van hun beroepsleven vast dat jongeren bij solicitaties vaak grote moeilijkheden hadden om zich in viol Nederlands uit te drukken. Dil was eveneens het geval bij hel opstellen van verslagen. 

Om jongeren aan le sporen een correct taalge­bruik te hanteren, beslool onze club in 1991 jaarlijks een welsprekendheidswedstrijd te orga­niseren voor de laalstejaarsleerlingen van het se­cundair onderwijs (TSO en ASO), de 'Trofee voor het Nederlands'. lnmiddels was die dus, op 15 maart, aan zijn 27"' editie toe ... Dit jaar namen er lien scholen aan deel. 

Hoe verloopt de wedslrijd? ledere deelnemer houdt twee spreekbeurten. De eerste mag op school voorbereid worden en behandelt een zelf gekozen onderwerp. De tweede proef bestaat uit de bespreking van een kranten- of tijdschrift­artikel dat de deelnemers tijdens het toernooi ontvangen. Het is de bedoeling dal zij hierover kort een eigen mening formuleren. De afdelingen TSO en ASO worden afzonderlijk beoordeeld. De inhoud van de spreekbeurten is niet doorslaggevend. Taal en uilspraak zijn het belangrijkst. In de meeste scholen worden de proeven van de Trofee voor het Nederlands in klasverband voorbereid. Hierdoor worden ook niet-deelnemende leerlingen bij de Trofee betrokken. 

Voor de beoordeling doen we een beroep op een professionele jury en een jongerenjury. De eerste is samengesteld uit personen die be­roepsmatig bezig zijn met taal (bv. onderwijzers. schrijvers, journalis­ten ... ). De jongerenjury bestaat uit een leerling van elke deelnemende klas. 

De winnaars van de 27"• Trofee voor het Ne­derlands werden Sint-Martinus Asse (TSO) en Sint-Jozef Ternat (ASO). Zij ontvingen, naast een mooi boekenpakket, een cheque van 750 €, te besteden aan een culturele activiteit. Dit jaar werden de prijzen overhandigd door inkomend gouverneur Marc Bosmans en assistent-gouver­neur Lydia Cnapelinckx. 

Elk jaar vormen meer dan 400 leerkrachten en leerlingen van de deelnemende scholen het pu­bliek voor onze Trofee voor het Nederlands. Zij genieten zo volop van het enthousiasme dat jon­geren, ook vandaag nog, voor hun taal aan de dag leggen. 

HILDE BUYSE