Realisaties

keer terug naar overzicht

7.000 voor bouwfonds jeugd dankzij Kerstmarkt


 7.000 voor bouwfonds jeugd dankzij Kerstmarkt Hoofdfoto

De kerstmarkt van de Assese jeugdraad en de Rotaryclub bracht opnieuw 7.000 euro op voor het Bouwfonds. Het bed rag komt ten goede aan aile jeugdbewegingen die problemen hebben met hun lokalen. Op de algemene ver­gadering van de jeugdraad op 10 februari wordt een pri­oriteitenlijst opgesteld, waar­bij de jeugdbewegingen met de hoogste nood (Iekkende daken , vochtproblemen , onveiligheid van de bouw­structuren) bovenaan het lijstje komen . Dankzij deze gezamenlijke pot verdiende centen, kan de jeugddienst werk maken van dringende werken aan jeugdlokalen. De Gemeentelijke Jeugdraad van Asse is een adviesraad, waar elke jongere van 0 tot 25 jaar een stem krijgl. Zij engageert zich om jongeren te laten par­ticiperen aan het gemeen­tebeleid en promoot solida­riteit tussen de verschillende

[G1] groepen jongeren, door acti­viteiten te organiseren en te ondersteunen. 'Omdat de vzw Jeugdwerking sinds 1 janu­ari een gemeentelijke jeugd­dienst werd, is het meer dan ooit de taak van de Jeugdraad om aandacht te vragen voor de noden van jeugd in Asse. Het gaat hier zeker niet ail een over aandacht voor de problemen met jeugdlo­kalen, maar over aile zaken die jeugd aanbe l an­gen. Denk maar aan de Stille Mars, de Dag van de Jeugdbewegingen, het Open Forum, de Autoloze zondag en de Kerstmarkl. De Jeugdraad wil aandacht voor de speel­terreinen in onze gemeente, verkeersvei ligheid , toegan­kelijkheid van het jeugdwer­kaanbod voor aile kinderen en jongeren', aldus de jeugdraad. [G2] Binnenkort wordt het bestuur van de Jeugdraad opnieuw samengesteld. ledereen van 15 tot 30 die het jeugdbeleid in de gemeente mee wil bepa­len is welkom. Neem contact op met de jeugddienst via 02-452.31.83 of jeugdconsu­lent@asse.be

 

 

 

 

 

 

 

    Klik op deze link om het artikel te downloaden