Realisaties

keer terug naar overzicht

Chirolokalen “De Burcht” te Londerzeel


Chirolokalen “De Burcht” te Londerzeel Hoofdfoto

Er wordt wel eens gezegd : “onze jeugd is onze toekomst”. En misschien mede daarom heeft de ROTARY CLUB ASSE de kaart getrokken van een jeugd-project : de nieuwbouw lokalen van de chiromeisjes Londerzeel.

 

Zij bestaan een goede 10 jaar en het ledenaantal breidt nog steeds uit. Het was dan ook een grote noodzaak om extra onderdak te vinden. Het zou tevens een opportuniteit zijn om hun bouwvallige bestaande lokalen te renoveren.

 

Het project werd kenbaar gemaakt, er werd een vzw “bouw chiromeisjes Londerzeel” opgericht, een businessplan werd opgemaakt met kostenraming en financieel plan, de bouwvergunning werd aangevraagd en er werd een planning en tijdschema opgemaakt.

 

Hier wenst de vzw “bouw chiromeisjes Londerzeel” te onderstrepen dat de financiële bijdrage van ROTARY CLUB ASSE (€7.500) substantieel was op het moment dat de eerste rekeningen in de bus vielen en de subsidie-aanvragen nog onzeker waren qua gunstig verloop.

 

Onder impuls van vzw De Burcht te Londerzeel en met vele helpende handen van de leiding, ouders en sympathisanten tijdens talloze week-ends en vrije uren is het project bijna naadloos tot een goed einde gebracht.

 

Wij zijn dan ook trots op ons werk, dat –mede door uw bijdrage- mogelijk is geweest. We houden er dan ook aan u hiervoor te danken. Zo heeft onze jeugd weer toekomst !

Chirolokalen “De Burcht” te Londerzeel Foto 1 Chirolokalen “De Burcht” te Londerzeel Foto 2 Chirolokalen “De Burcht” te Londerzeel Foto 3 Chirolokalen “De Burcht” te Londerzeel Foto 4