Wat is Rotary?

Over Rotary Asse
 • ROTARY is een wereldvereniging van vertegenwoordigers uit het zakenleven, de administratie en vrije beroepen die zich verenigen om zich vrijwillig in te zetten om anderen te dienen.
 • ROTARY is een levenshouding, een denkhouding, een basis en uitgangspunt om zich als individu in te zetten in het beroepsleven, niet tot eigen voordeel maar ten bate van de medemens.
 • ROTARY is eveneens synoniem van wereldomvattende kameraadschap, waarbij men dienen kan in en door vriendschap, ter bevordering van de internationale verstandhouding onder de volkeren.
 • ROTARY is geen « duister » genootschap. Evenmin vertoont ze een politiek of religieus karakter. Ze eerbiedigt alle godsdienstige overtuigingen alsmede de politieke overtuiging van de leden.
 • ROTARY kent geen onderscheid van geslacht, ras, taal, huidskleur, nationaliteit, filosofische of godsdienstige overtuiging.

 

Wat doet Rotary club Asse zoal?

Een van de essentiële doelstellingen van ROTARY ASSE is dienst te verlenen aan de gemeenschap, zowel in onze onmiddellijke omgeving als ver daarbuiten. Wij verlenen onze morele en materiële steun aan waardevolle projecten zodanig dat de wereld van zwakken en minder gelukkigen een beetje zonniger wordt.
Zo gaat onze hulp onder andere naar volgende realisaties :

 • Beschutte Werkplaats Asse
 • Het Gezinsvervangend Tehuis te Asse
 • Het tehuis De Valier te Liedekerke
 • De Poel te Schepdaal
 • Dienst Begeleid Wonen te Asse
 • Het Ontmoetingscentrum ‘t Mankement te Zellik
 • Het jeugdlokaal Ten Anckere te Merchtem
 • Begeleidingstehuis ‘t Spiegeltje te Asse
 • Drugpreventie en MEGA-project
 • Tipuana Cancer Centre te Pretoria (Zuid-Afrika)
 • Student Exchange Program
 • Agro Forestry te Kisangani (Congo)
 • Het mondiaal Rotaryproject Polio Plus
 • Dispensario Bethania te Jocotan (Guatemala)
 • Straatkinderen van Alagoinhas-Bahia (Brazilië)
 • Home voor mentaal mindervalide kinderen te Elim (Zuid-Afrika)
 • Studieleningen voor technische studies (Zuid-Afrika)
 • Kinderkankerpatiëntjes VUB
 • Kerstmarkt in Asse voor de jeugdbewegingen
 • Daarnaast organiseert ROTARY ASSE o.a. ook haar jaarlijkse « Trofee Nederlands » en een Theaterfestival.