Voorzitter RC Asse: 'Dienstbaarheid staat boven eigenbelang'

Rotary Club Asse viert zijn 50-jarig bestaan en nodigt iedereen uit om mee te vieren. Rotary staat voor een hechte vriendenkring met vriendschap, verdraagzaamheid en dienstbetoon aan de gemeenschap als kernwoorden.
Voorzitter An De Witte (49): “De sfeer en de warmte die je bij Rotary Club Asse vindt, kom je nergens anders tegen. Dat is typisch voor onze club en daar ben ik zeer trots op.”

We ontmoeten An De Witte in de gelijknamige apotheek in de Kattestraat in centrum-Asse. Binnenkort verdwijnt het ouderlijke huis, dat zich enkele meters verder bevindt, onder de sloophamer. Het zal plaatsmaken voor een appartementen- complex. De afbraak zal pijn doen, laat ze optekenen.

“Mijn vader was apotheker en nam in Asse in 1963 de oudste apotheek tussen Brussel en Aalst over. Als kind was de apotheek mijn natuurlijke biotoop en speelde ik er vaak onder de toog. Mijn vader was een Assenaar. Zelf ben ik hier geboren en getogen. Mijn schooltijd maakte ik echter niet mee in Asse, een bewuste keuze van mijn ouders. Voor het lager onderwijs pendelde ik naar het Sint-Lutgardisinstuut in ganshoren, voor de humaniora naar Maria Boodschap in de Brusselse Moutstraat.
Natuurlijk wilde ik graag in de voetsporen treden van mijn vader en dus studeerde ik farmaceutische wetenschappen aan de VUB. Zijn apothekerspraktijk heb ik overgenomen in 1991. Dat heeft hij zelf niet meer meegemaakt want hij overleed in 1982, toen hij amper 54 jaar was.
Na zijn dood runde mijn moeder, samen met een aantal personeelsleden, de apotheek.”

Rotary staat voor een hechte vrienden kring met vriendschap, verdraagzaamheid en dienstbetoon aan de gemeenschap als kernwoorden. Ethiek staat centraal in het behartigen van het algemeen belang en in de onderlinge vriendschapsbanden.
Wereldwijd bestaat rotary uit 1.217.037 leden, verspreid over 33.135 clubs in 200 landen. Rotary club Asse bestaat 50 jaar. De eerste vergadering vond plaats op 11 oktober 1966, maar de Keure overhandiging - waarbij de club formeel door rotary erkend wordt - gebeurde op 30 september 1967.

An De Witte: “Al die jaren heeft rotary Asse de doelstellingen van rotary internationaal nagestreefd én ingevuld. Ware vriendschap tussen de leden is geen loos woord. Zo zijn de 4 stichtende leden, na meer dan 50 jaar, nog altijd actief binnen onze club. Zelf werd ik in 2000 door kinesist Patrick Sablon gevraagd om lid te worden. hij vond dat ik paste binnen de visie van rotary én de club was op zoek naar vrouwelijke leden. Tot dan bestond de club enkel uit mannen. Vermits een rotary club de maatschappij probeert te weerspiegelen, heeft de club zich in haar geschiedenis meermaals aangepast aan de maatschappelijke evolutie en iedereen die vaardigheden en interesse heeft om iets te doen, is welkom als je de rotary waarden onderschrijft
Wees respectvol naar jezelf én anderen. De dienstbaarheid als rotariër is heel belangrijk. Een rotary club is geen commercieel netwerk, geen businessnetwerk. Dit wordt vaak verkeerd gepercipieerd. Het stamt nog van de beginjaren toen er per beroepscategorie maar 1 lid werd toegelaten, zoals 1 dokter, 1 notaris, 1 advocaat, etc. 

Uiteraard kunnen we wel een beroep doen op de professionele vaardigheden van onze leden die ook onze vrienden zijn, maar er wordt niet enkel over zaken gesproken. Wel integendeel : dienstbaarheid staat boven eigenbelang. We werken vandaag nog altijd met beroepscategorieën, maar de beperking tot 1 lid met hetzelfde beroep werd bijgesteld. Al gaan we nu ook niet met bij- voorbeeld 27 advocaten een club vormen. We houden het zo divers mogelijk.”

Vandaag telt rotary club Asse 28 leden. “Kandidaten mogen zich ook spontaan aanbieden. Dat gebeurt soms na aanloop van onze activiteiten. Wie lid wil worden, moet passen binnen de filosofir van rotary. - omgekeerd gebeurt ook. Als club vragen we soms ook aan iemand om lid te worden. ook dan geldt de regel: dienstbaarheid boven het eigenbelang stellen in het kader van vriendschap binnen ieders mogelijkheden.
Het lidmaatschap kost ongeveer €500 , waarvan het grootste deel wordt afgestaan aan rotary international (die via de foundation internationale en na locale projecten steunt) en aan onze eigen “sociale kas”. Over de uiteindelijke toetreding beslist ons bestuurscomité.
Dat comité komt een 6-tal keer per jaar samen, maar nu met de voorbereidingen van het feestprogramma is dit maandelijks. De club vergadert wekelijks in ‘De Plezanten hof’ in Kobbegem, waar het goed samenkomen is.
Elke laatste vergadering van de maand komen ook de partners mee. Het jachtige beroepsleven maakt het vandaag haast onmogelijk om op iedere vergadering aanwezig te zijn. Een aanwezigheid van meer dan 85% - de norm in het verleden - is nu al lang niet meer haalbaar. Dat wordt trouwens ook niet verwacht.
Wat telt is het maatschappelijk engagement en het uitbouwen van vriendschapsbanden. Onze kernwaarden blijven ook jongere of potentiële leden aanspreken. De vergaderingen en activteiten van rotary club Asse zijn voor iedereen een mogelijkheid om tot interessante interacties te komen met andere leden, elk met een eigen invalshoek en professionele achtergrond. Zowel privé als professioneel halen de leden hieruit heel veel voldoening. Mijn taak als voorzitter is, naast het formele gedeelte, om de club te begeesteren en er voor te zorgen dat de vriendschapsbanden nog hechter wor- den. Dit gebeurt ook door bijeenkomsten bij een lid thuis ‘Aan de haard’ en het jaarlijks weekend van de voorzitter. Het voorzitterschap duurt slechts 1 jaar. Op 30 juni van volgend jaar stopt het mandaat. Elk jaar wisselt ook de samenstelling van het bestuur.”

Hoewel elke rotary club zijn eigen lokale doelen steunt, zijn er internationale projecten die door de hele rotary gemeenschap worden gedragen. Zo is polio wereldwijd bijna volledig uitgeroeid dankzij de tomeloze inzet van alle rotary leden. Hier verwijst rotary club Asse met trots naar de prominente rol van wijlen Piet Sablon. Hij vervulde, als lid van rotary club Asse, op internationaal niveau een beslissende rol in de onderhandelingen met de farmasector om de prijs van de poliovaccins te drukken.

“Wie lid is van rotary club Asse, is lid van het hele netwerk van rotary clubs.
Een voorbeeld: bij een natuurramp in het buitenland moet de lokale bevolking vaak wachten op de donaties van een regering. Het voordeel van rotary is dat lokale clubs direct aan de slag kunnen om hulp te bieden, zonder eerst een logge structuur te passeren. Het zijn de rotariërs die ter plaatste het spuitje gaan geven, die vrijwilligers zoeken, etc. ook lokaal hebben we heelwat verwezenlijkt. Zo organiseren we al 27 jaar de trofee nederlands, waarbij leerlingen uit 8 of 9 scholen uit de noodrand debateren met als doel het correct gebruik van het nederlands te bevorderen.
Rotary club Asse is a-politiek, we doen niet aan politiek, benadrukt de voorzitter.

Er zijn nog voorbeelden van het maatschappelijke engagement van rotary club Asse, dat jaar na jaar werd én wordt gerealiseerd door bij te dragen aan goede doelen uit Asse en omstreken. Zo is er de steun aan Beschutte Werkplaats, ‘t Spiegeltje, Levensvreugde Aalst, Valier, en nog veel meer. De club lag aan de basis van de organisatie van de Kerstmarkt ten voordele van de jeugdbewegingen van Asse en aan de oprichting van de afdeling van het rode Kruis van Asse. rotary club Asse staat ook open voor de wereld, onder andere via de internationale uitwisseling van studenten. Zo werd in 2016-2017 een studente uit columbia ontvangen en liet de club een Belgische student een jaar in Brazilië studeren. De financiering van alle projecten gebeurt door de opbrengst van allerlei activiteiten, zoals concerten, theatervoorstellingen en de verkoop van Delhaize-cheques.

Wat brengt de toekomst voor de halve eeuweling? “Het grote probleem is de betrokkenheid van de mensen. Vroeger was er meer tijd om zich te storten in een maatschappelijk engagement. Nu worden velen opgeslokt door een druk beroepsleven aangevuld met heel wat andere activiteiten. We begrijpen heel goed dat de jeugd zich niet elke week meer kan engageren om naar een vergadering te komen, zoals dat 50 jaar geleden wel het geval was.
Voor ons geldt vandaag: als je 2 keer per maand iets kan doen voor de club, dan ben je een 100% lid, los van het deelnemen aan een activiteit. We bieden de mogelijkheid om 4 keer per maand deel te nemen aan een bijeenkomst, maar appreciëren het enorm als men 2 keer per maand iets wil doen. We blijven op zoek naar verjonging, naar mensen die de trigger voelen dat ze voor de maatschappij iets kunnen betekenen. Zo hoorden we onlangs van iemand die goed kon vergelijken: de sfeer en de warmte die je bij rotary club Asse vindt, kom je nergens anders tegen. Dat is typisch voor onze club en daar ben ik zeer trots op. Bij deze nodigen we iedereen uit om samen onze verjaardag te komen vieren! neem ook een kijkje op onze website www.rotaryasse.be en volg ons op facebook www.facebook. com/rotaryasse”

 

FEESTPROGRAMMA
Rally: op zaterdag 30 september autozoektocht in het mooie Pajottenland met nadien een lekkere BBQ.
Inschrijven kan via secretaris@rotaryasse.be.
Concert: op zaterdag 7 oktober om 20 uur een fantastisch concert in cc Asse, met de medewerking van “De gilde” uit Asse, musicalzangeres Van Den Broeck, het kinderkoor van tom Van den Broeck en dansgroep Sarah.
Meer info + inschrijven: www.rotaryasse.be