2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

02/02/2013

Maandbrief van de Gouverneur Februari 2013

Video boodschap

Beste vrienden,

In de maand februari is er één belangrijke dag. Op 23 februari is het namelijk 'International Rotary Day'. De dag van de Rotary, ofwel de verjaardag van Rotary, want op 23 februari 1905 had de eerste vergadering van Rotary plaats. Deze dag wordt door Rotary in heel de wereld gevierd.

Ook in ons district zouden we op die dag of in die week iets speciaals willen organiseren om de bekendheid van Rotary bij het grote publiek te bevorderen. Ik denk aan twee activiteiten. Op zaterdag 23 februari vindt er een grootschalig publiek evenement plaats, georganiseerd door 18 Antwerpse clubs in het Centraal Station van Antwerpen. De Antwerpse clubs gaan zich daar voorstellen. Ik raad u trouwens aan om daar eens even te gaan kijken tussen 11 en 18 uur als u in de buurt bent.

Daarnaast denken we aan meer lokale activiteiten in de overige clubs, namelijk een open deur dag. Vrienden zeggen mij dan soms: moeten we de deuren voor iedereen open zetten? Neen, maar vraag aan elk lid van uw club om die dag een vriend of kennis naar de statutaire vergadering mee te brengen. Dit kan een potentieel lid zijn, maar het kan ook een sponsor zijn van een van uw clubactiviteiten, of een belangrijk persoon van uw lokale gemeenschap. Op die statutaire vergadering zou dan iemand de Rotary moeten voorstellen en vooral de club en de activiteiten die zij organiseert. Voor welke waarden staat de club?

Belangrijk is ook de interne communicatie, want bij mijn clubbezoeken ben ik soms verbaasd over de geringe kennis van sommige rotariers over wat Rotary doet, wat Rotary echt is en waar de vereniging voor staat. Die interne communicatie is even belangrijk als de communicatie naar het grote publiek toe. Rotary is een fantastische organisatie met geweldige projecten. Ook uw club heeft geweldige projecten lopen. We moeten daar meer over praten. We moeten aan onze marketing werken. Onbekend is onbemind. Het is tijd om ons bekend te maken bij het grote publiek. Recrutering begint met de juiste communicatie. Als we daar allemaal samen aan werken zullen we hierin slagen!

Laat ons vandaag beginnen. Spreek er over in uw club. Ik wens jullie allemaal een aangename februarimaand toe en een heel prettige Rotary verjaardag. Tot ziens!

 
Patrick Backx 
Gouverneur D2170 
2012 / 2013

Nieuwjaar is een gelegenheid om terug te kijken naar het voorbije jaar, om te zien wat we opgebouwd hebben en graag meenemen naar 2013.
17/01/2013

Nieuwjaar is een gelegenheid om terug te kijken naar het voorbije jaar, om te zien wat we opgebouwd hebben en graag meenemen naar 2013.

Beste vrienden,

Nieuwjaar is een gelegenheid om terug te kijken naar het voorbije jaar, om te zien wat we
opgebouwd hebben en graag meenemen naar 2013.  


Ik wens jullie en al wie jullie dierbaar zijn:
in 2013, 
veel vriendschap en vertrouwen, plezier en enthousiasme, licht en warmte !

Nieuwjaar is ook een gelegenheid om jullie allemaal te danken.
Met jullie ideeën, inzet en talenten maken we samen van ons aller Rotary Asse een club 
waar we deugd aan hebben en waarmee we een verschil maken ook naar buiten uit. 
In het bijzonder dank ik het bestuur, de commissies, de secretarissen en penningmeesters. 
Ook Patrick, inkomend voorzitter en Frank, inkomend voorzitter nadien, die ons het cadeau geven
een tweede maal deze functie aan te nemen. 
Ik ben een gelukkig voorzitter!

Ook een gelegenheid om het verdere programma van dit jaar voor te stellen:

Kwis vrijdag 22 februari Trofee Nederlands donderdag 7 maart
Feestcomite is ook goed bezig: houd zaterdagavond 27 april vrij  

Sprekers op onze partneravonden:
29 januari: Marianne Thyssen, binnen het Europees Parlement een autoriteit op gebied van
economie, ook voorzitter van de bierclub van Europees parlement
26 februari: Gwen Merckx, korpschef van de politiezone Rupel
26 maart: Kristien Vermoesen, social media expert en managing partner van FINN
30 april: Saskia Van Uffelen  CEO Bull Belux en Digital Champion
30 mei: Jan De Nys, CEO Retail Estates

Weekend van de voorzitter 9-10 Maart 2013 met o.a.
Hotel Falligan rococoherenhuis, link met de Oostendse compagnie
Rondleiding in het Designmuseum ofwel
Rondleiding in het oudste ambachtelijke glazeniersatelier in Vlaanderen: Atelier Mestdagh  

Het glas heffen op het nieuwe jaar doe ik met een tekst van Paul van Vliet die me erg aanspreekt: Ik drink op de mensen die bergen verzetten,
die door blijven gaan met hun kop in de wind.
Ik drink op de mensen die risico's nemen,
die vol blijven houden met het geloof van een kind.

Ik drink op de mensen die dingen beginnen
waar niemand van weet wat de afloop zal zijn.
Ik drink op de mensen die met vallen en opstaan
niet willen weten van water in de wijn.

Ik drink op de mensen die blijven vertrouwen,
die van tevoren niet vragen waarvoor, voor hoeveel en waarom.
Ik drink op de mensen die door blijven bijten
van: doe wel en kijk niet om.

Ik drink op het beste van vandaag en van morgen.
Ik drink op het mooiste waar ik van hou.
Ik drink op het maximum wat er nog in zit,
in vandaag en in morgen, in mij en in jou.

Op de vriendschap!
Uw voorzitter
Chantal De Smedt                                                      

05/01/2013

Maandbrief van de Gouverneur Januari 2013

Video boodschap

Beste vrienden,

Een gelukkig nieuwjaar aan u en uw familie! Mogen al uw wensen in 2013 in vervulling gaan!

De rotariers vragen mij dikwijls om over Belgische activiteiten te spreken. Wel, hier staan we middenin een typische Belgische activiteit. We bevinden ons in de magazijnen van Ziekenhuis Zonder Grenzen (ZZG). Je zou bijna kunnen zeggen onze Belgische Shelterbox. De NGO ZZG is in 1992 opgericht door onze drie districten en is erkend door internationale instanties zoals het Rode Kruis, de Verenigde Naties en de Europese Gemeenschap, om er maar enkele te noemen.

ZZG is gespecialiseerd in de hulpverlening aan ziekenhuizen over heel de wereld. ZZG verzamelt medisch materiaal in Belgie en Luxemburg en verdeelt het verder gratis naar verzorgingscentra in minder bedeelde landen. Zij helpt ook bij wereldrampen, zoals de aardbeving in Haiti en de tsunami in Thailand. De werking is eenvoudig: ZZG vraagt artsen en ziekenhuizen om het materiaal dat zij vervangen af te staan aan ZZG. Daarnaast kopen zij ook, indien nodig, nieuw materiaal aan. In de 20 jaar van hun bestaan hebben ze reeds 600 missies uitgevoerd naar meer dan twintig landen. Dit betekent voor dit jaar één missie per week.

Het medisch materiaal wordt eerst nagekeken voor het naar het buitenland vertrekt. We kunnen hier dus spreken van een duurzamheids-ontwikkeling waarbij medische hulp met kwaliteit geboden wordt aan een lokale bevolking. Dit alles heeft natuurlijk ook een financieel plaatje: er zijn financiele behoeften om dit alles te kunnen realiseren. Er zijn kosten voor de aankoop van nieuw materiaal, kosten voor opslag, verpakking en transport. ZZG haalt zijn geldmiddelen voornamelijk uit prive giften en schenkingen van rotaryclubs.

ZZG heeft onze steun, uw steun nodig. Spreek er over in uw club! Het is onze NGO, het is een 100% Belgische activiteit en 100% Rotary. Het loont de moeite om ZZG te steunen en last but not least: het is een VZW die voor elke gift van minimum € 40,- een fiscaal attest afgeeft. Laat ons samen deze organisatie helpen.

Ik dank u voor uw hulp en wens u een aangename januari maand toe.

 
Patrick Backx 
Gouverneur D2170 
2012 / 2013

08/12/2012

Maandbrief van de Gouverneur December 2012

Video boodschap

Beste vrienden,

De eindejaarsfeesten komen er aan. Dit zijn traditioneel familiefeesten, de familie is belangrijk in ons leven. Het dagelijks leven vindt zijn oorsprong in de familie en het is ook daar dat de Rotary acties beginnen. Want, Rotary en de gemeenschap berusten niet op het individu, maar op de familie. Naast onze familie maken wij ook deel uit van de Rotary familie en deze is ook belangrijk.

Ik heb dit jaar al heel wat clubs bezocht en spijtig genoeg kom ik nu en dan in een club waar ik een rotaryvriend ontmoet die geconfronteerd wordt met grote problemen. Maar telkens staat er een club achter deze vriend in nood, eensgezind om hem te ondersteunen, te helpen en te troosten. Dit is ook Rotary.

We moeten het niet altijd ver gaan zoeken en grote internationale acties en fundraising organiseren. Soms slaat het noodlot dicht bij ons toe. En dan staat Rotary klaar om te helpen. Die menselijke dimensie, die rotarische solidariteit tussen de leden, die vriendschap is van groot belang en dat is ook Rotary. Ik wou dit vandaag even benadrukken, nu we naar de feestdagen gaan.

Daarom zeg ik u niet alleen: "prettige feestdagen", maar zou ik meer persoonlijk aan u willen zeggen: "bedankt voor jouw inzet, bedankt voor wat jij doet voor de Rotary, de Rotary familie waardeert dit ten zeertse, de Rotary familie is verheugd en vereerd dat je er bij hoort". Ik wens jou prettige feestdagen! Weet dat Rotary u nodig heeft, maar weet ook dat Rotary er voor jou staat, bedankt!

 
Patrick Backx 
Gouverneur D2170 
2012 / 2013

04/11/2012

Maandbrief van de Gouverneur November 2012

Video boodschap

Beste vrienden,

November maand, Foundation maand. U heeft natuurlijk al gehoord van de Foundation, de cheque van de gouverneur en het Every-Rotarian-Every-Year programma (EREY) waar men aan iedere Rotarier vraagt om $ 100 per jaar te schenken aan de Foundation of het Polio+programma.

Maar, wat gebeurt er nu met al dat geld? Waar gaat het naar toe, voor wat wordt het benut? Dit zijn vragen die ik dikwijls krijg bij mijn bezoeken aan de clubs.

Wel, kort en bondig uitgelegd: het geld wordt overgemaakt aan Rotary International in Evanston. Daar wordt het geld belegd gedurende een periode van drie jaren. Met de interesten van deze beleggingen worden de werkingskosten van de Foundation betaald. Er wordt dus niet aan het kapitaal geraakt. Na drie jaren wordt de helft van het geld geinvesteerd in de projecten van Rotary International en de andere helft komt terug naar het district om daar locale programma's te financieren.

Drie jaren belegd in Evanston? Sinds 2009 investeert de Foundation in risico-arme beleggingen. De grafiek die u nu ziet, toont duidelijk de dip in 2008, maar toont ook duidelijk dat men het verlies van 2008 terug heeft ingehaald. De investeringen van de Foundation hebben betrekking op zes strategische doelen, waarvan u een overzichtje krijgt aan het einde van deze video. Dit zijn niet alleen het Polio+programma, maar ook andere, zoals de beurzen aan jongeren. Rotary is de grootste privé sponsor van studiebeurzen voor jongeren in de wereld. Jaarlijks worden er meer dan 800 studiebeurzen gefinancieerd!

De andere helft komt dus terug naar het district en wordt benut om district-grants te financieren. Dus als uw club een districts-grant aanvraagt, kan het een deel van zijn geld terugkrijgen.

Dit is natuurlijk een summiere beschrijving. Als u meer wenst te weten, schrijf u dan in voor het Seminarie van de Foundation op zaterdag 24 november in Brussel. Kunt u niet gaan, vraag dan aan uw club om iemand te sturen en vraag hem om daarna verslag uit te brengen in de club. U hebt tenslotte het recht om te weten waaraan uw geld wordt besteed! Dit maakt deel uit van de transparantie-politiek van ons district. Dus doen! Ik begroet u graag op 24 november in Brussel, dank u en tot binnenkort.

 
Patrick Backx 
Gouverneur D2170 
2012 / 2013


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16