1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Het Nieuwsblad - Rotary bekroont beste sprekers
10/03/2014

Het Nieuwsblad - Rotary bekroont beste sprekers

ASSE / TERNAT - Sint-Martinus TSO Asse en Sint-Jozef ASO Ternat wonnen in Zellik de 23ste ‘Trofee van het Nederlands’, het toernooi in welsprekendheid van Rotary Asse. In het TSO won Margo Van den Eynde (Sint-Martinus), voor Olivier Tshinkobo (Sint-Godelieve) en Elleen De Kock (Sint-Martinus). Sander Claessens (Atheneum Zaventem) was de beste in het ASO, voor Jana Luypaerts en Anneleen Roesems, beiden van Sint-Jozef. rds

Overlijden vriend Paul
10/03/2014

Overlijden vriend Paul

Beste rotary-vrienden,

 

Als voorzitter moet ik jullie het droevige nieuws melden dat onze vriend  Paul De Ruyver gisterochtend

is overleden. 

Met vriend Paul verliest onze club niet enkel een echte rotariër, maar vooral een vriend. 

jullie voorzitter,

Patrick

Overlijden Gusta
06/02/2014

Overlijden Gusta

Beste vrienden en vriendinnen Rotariërs,

 

Met spijt hebben we het overlijden van Gusta, echtgenote van onze vriend Juul Van Dooren, zonet vernomen.

 

Langs deze weg  bieden wij ons oprecht medeleven aan onze vriend Juul en zijn familie aan.

 

Onze kandidaat werd verkozen voor deelname aan de opleiding 'My first humanitarian Mission'
03/02/2014

Onze kandidaat werd verkozen voor deelname aan de opleiding 'My first humanitarian Mission'

Beste Vrienden,

 

Betreft :  RYLA 2014 – De door u voorgedragen kandidaat : de heer Andres Ceuterick. 

 

Wij hebben het genoegen u mede te delen dat de door u voorgedragen kandidaat, de heer Andres Ceuterick, weerhouden werd door het selectiecomité Vesta met experten van B-Fast om deel te nemen aan de opleiding ‘My First Humanitarian Mission’, die zal plaatsvinden van 04 tot 07 april 2014. 

Gefeliciteerd !

B-Fast zal rechtstreeks aan uw kandidaat een aantal documenten toezenden alsmede hem instructies overmaken tot raadpleging van een internet site. Verwacht wordt dat uw kandidaat de gestelde vragen beantwoordt en de documenten ingevuld terugzendt, via het internet,vóór 1 maart 2014.
Wij verzoeken u de naam van de geselecteerde kandidaat bekend te maken aan de leden van uw club en herinneren er u aan dat de kandidaat er toe gehouden is om in de club die hem heeft voorgedragen een presentatie te geven over het verloop van de Ryla stage 2014.
Als bijlage ontvangt u een debetnota ten belope van € 375,00, zijnde de kosten voor deelname door de kandidaat  aan de Ryla 2014. Gelieve dit bedrag over te maken op de aangeduide rekening, vóór 1 maart 2014, op straffe van uitsluiting van de kandidaat.
Ingeval uw kandidaat om aanvaardbare redenen in de onmogelijkheid zou komen te verkeren deel te nemen aan de opleiding, dan verzoeken wij u ons dit onverwijld mede te delen. 

Met dank voor uw medewerking en vriendelijke groet,

Namens het Ryla comité – D1620-1630-2170                   

Michel Collen

Nieuwjaarsbrief van onze voorzitter Patrick
15/01/2014

Nieuwjaarsbrief van onze voorzitter Patrick

Beste vrienden-rotariërs, beste partners en genodigden,

 

10 jaar geleden heb ik mijn 1ste Rotary-nieuwjaarsbrief voorgedragen,

Vanavond sta ik hier opnieuw met vele wensen en ook wat vragen.

Zo wens ik jullie allen een jaar vol geluk en mooie dagen,

Dat is het allerminste wat je als voorzitter toch kan vragen.

Mijn 2de mandaat startte in juli vorig jaar,

En zie, we zijn alweer over de helft, zowaar!

 

Met deze groep hier heb ik meer dan een beetje geluk,

Dit Rotary-jaar kan voor mij al niet meer stuk!

 

Onze Hilde Buyse met daarbij Chantal en An,

Staan hier als echte rotariërs toch steeds hun man.

De 80 +rs  Karel, Piet, Armand en Jo voorop,

Zorgden voor een onvergetelijke avond, met Frans en Paul daar bovenop.

Voor onze leden Pascal, Michael en Kris,

Een ietsje meer assiduïteit, dat lijkt me toch ook niet mis.

De drukke agenda van Ronald, Benoit en Bertrand ten spijt,

Zijn het toch leden die menig club ons hier benijdt.

André die discussieert steeds vol vuur en vlam,

Als hij weer vertelt over de vossen en islam.

Hilde Knops regelt steeds het kaarten en een ritje met de fiets,

Jaguar Dan vindt dit laatste misschien toch ook maar niets.

Bart die vliegt nu waarschijnlijk in hogere sferen,

En Alain, die geeft ons uitleg over het financieel beheren.

Pieter, vroeger specialist in transport,

Met hem op de kerstmarkt komen we oesters noch champagne tekort.

Etienne bekijkt het zoals steeds heel rustig allemaal,

Terwijl Hugo diplomatisch knikt, verderop in de zaal.

Secretaris Michel zoekt nog een beetje zijn weg, tegen wil en dank,

En penningmeester Jurgen worstelt af en toe nog met de bank.

Luc die vertelt het ons liefst allemaal in het groen,

Terwijl Louis en Juul mijmeren over de Gamma, en de Trofee van toen.

Onze Stefaan doet het fantastisch als “meester van orde” of  protocol,

En duiveltje-doet-al Yves roept na de vergadering : “Doe ze nog eens vol!”

 

Naast Lode onze bezadigde adviseur en Jean als doorwinterd advokaat,

Hebben we ook nog Hugo, toch al jàren in het notariaat.

Met Jean die alles weet over Kisangani en hoe gezond te leven,

En Wim die alle moeite doet om ons een reisje Ascott te kunnen geven.

 

Er is nog iemand die we zeker niet mogen vergeten,

Het is onze nominé Frank, in alle eer en geweten.

En driewerf hoera vandaag krijgen we er een nieuw lid bij,

Straks staat Marc hier als een echte rotariër aan onze zij.

Met onze partners, plus Jeannine en Annie kan het niet mislopen,

Dat heb ik van begin af aan heel goed gesnopen!

Maar er is nog eentje die ik vanavond héél speciaal wil vernoemen,

Dat is mijn liefste Magda : voor jou een dikke kus en deze bloemen!

 

Met deze groep hier bij elkaar,

Wens ik jullie allemaal een heel gelukkig Nieuwjaar!

                                            Uw toegenegen voorzitter,

                                            Patrick,

                                           Kobbegem, 14 januari 2014

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15