1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Voorzitters speech Theater Festival 2015
23/09/2015

Voorzitters speech Theater Festival 2015

Optreden Patrick Riguelle  23 september 2015

 

Goedenavond dames en heren, beste vrienden en vriendinnen.

Namens Rotary Club Asse heet ik u hier in Strombeek, op deze avond, van harte welkom, om te luisteren en te kijken naar Patrick Riguelle.

Het betreft een exclusief concert voor Rotary Club Asse.  De opbrengst van de avond wordt aangewend ter ondersteuning van onze sociale projecten.

Rotary Club Asse is een van de meer dan 34.000 clubs van Rotary International. Rotary werd gesticht in 1905 door Paul Harris, een advocaat in Chicago, als eerste serviceclub ter wereld om vriendschap te sluiten, ideeën uit te wisselen en de lokale gemeenschap te dienen.  De naam Rotary is ontstaan door het roteren van de vergaderingen tussen de kantoren van de leden.

De Rotary gemeenschap is nu wereldomvattend en de uitwisseling van ideeën, vriendschappen en dienstbaarheid is internationaal geworden.

En dus ook de doelstellingen.

Zo is een van de doelstellingen om Polio in de wereld uit te roeien, bijna voltooid.

Met meer dan 1,2 miljoen leden in meer dan 34.000 clubs in meer dan 200 landen, zijn de mogelijkheden tot netwerken en dienstbaarheid bijna eindeloos.

De doelstelling van Rotary is “Service above self” (Dienstbaarheid boven alles) en er zijn heel veel projecten.

Rotary Asse werd opgericht in oktober 1966, ja, ja, volgend jaar vieren we ons 50-jarig bestaan!

Wij zijn net als alle overige Rotary Clubs in de wereld, een vereniging van vertegenwoordigers uit het zakenleven, de administratie en de vrije beroepen die zich vrijwillig en bewust wil inzetten voor anderen en dienst verlenen aan de gemeenschap, zowel in onze onmiddellijke omgeving als daarbuiten.

Zo gaat onze hulp onder andere naar volgende realisaties (de volledige lijst ziet u op onze website):

 

·      Beschutte werkplaats in Asse (o.a. een bus aangeboden)

·      Het gezinsvervangend tehuis in Asse

·      Het tehuis De Valier in Liedekerke (een nieuwe bus)

·      De Poel te Schepdaal (een busje)

·      Begeleidingstehuis ’t Spiegeltje in Asse

Maar ook internationaal; onder andere:

·      Het Tipuana kanker centrum in Pretoria (Zuid-Afrika)

·      Het Agro Forestry Project in Kisangani (Congo)

·      Het mondiale Rotary project Polio Plus

Daarnaast werkt Rotary Asse mee aan een Student Exchange Programme, we hebben onze jaarlijkse Trofee Nederlands voor secondair onderwijs in de regio, doen aan fundraising door middel van een Kerstconcert in Mollem, de jaarmarkt in Merchtem en natuurlijk dit Theater Festival.

Als u zich aangetrokken voelt om lid te worden, aarzel niet om ons te benaderen.  Doe mee, leer van elkaar en kom in actie om te netwerken, te delen en te dienen.

Maar jullie komen vanavond niet alleen voor Rotary maar speciaal voor Patrick Riguelle.  Hij brengt vanavond zijn nieuwste programma met uitsluitend eigen versies van Jacques Brel chansons, begeleid door de fantastische Laatste Show Band.

Ik ben zeer verheugd met jullie komst hier vanavond en ik hoop, en ben er eigenlijk van overtuigd dat jullie zullen genieten en een mooie avond zullen hebben.

Ik wens jullie veel kijk- en luistergenot toe met

 

                          PATRICK  RIGUELLE !!!

                          On n’oublie rien

Voorzitters speech intronisatie 2015-2016
11/09/2015

Voorzitters speech intronisatie 2015-2016

Voorzitters speech intronisatie 2015-2016     

11-09-2015

 

Beste vrienden en vriendinnen,

Ik zit goed in mijn vel en ik heb er zin in!
Bedankt voor een prachtige opkomst. We zitten  aan 60 man en dat is een mooie prestatie.  Piet Verbiest en Jo Van Backlé hebben zich verontschuldigd vanwege huidige of recente ziekenhuisopname.
Ik wil graag mijn persoonlijke gasten verwelkomen. 

 • Allereerst mijn lieve Ietje en onze heerlijke dochter Sophie. Jammer dat het te laat zou worden om kleindochters Kyra en Ella mee te nemen.
 • Dan welkom aan Lydia Cnapelinckx (onze kersverse adjunct- gouverneur) en haar partner Ludwig van Wemmel.  Fijn dat jullie erbij zijn.
 • Ook een hartelijk welkom aan mijn goede Rotaryvriend uit Overijse Alex van Zegbroek en zijn lieve Frieda.
 • En natuurlijk last, maar zeker niet least, onze goede vrienden van Rotaryclub Zwijndrecht, onze zusterclub in Nederland, Arie en Jos van der Linden, Richard en Annelies van Amen en Pierre en Annechine  Middelweerd. Ik ben uitermate verheugd met jullie aanwezigheid en goede vriendschap. 
 • Ook fantastisch dat Annie, Poes en Jeannine vanavond aanwezig zijn. 

Een beetje verlate intronisatie  van uw dienaar als uw nieuwe voorzitter.  Daar was helaas een goede reden voor door wat fysieke ongemakjes in de afgelopen maanden. 
Mag ik daarom Frank bedanken dat hij bereid was om gedurende de maanden na mijn laatste operatie, dwz juli en augustus, door te gaan als jullie voorzitter om mij de gelegenheid te geven om bij te komen en aan te sterken.  Ik ben Frank en via hem Kathleen, daar zeer erkentelijk voor en dank jullie voor 14 maanden Rotary Asse leiderschap in plaats van 12…… en dus maar 10 voor mij!!!

Bedankt Frank!

Ik word dus een soort tussenpaus die het pad wil effenen naar Stefaan en zijn opvolgers als toekomstige leiders van onze mooie club.
Daarvoor hebben we een aantal dingen nodig:

 • De liefde en genegenheid voor de club moet terugkomen
 • Verbetering van de interne communicatie, op elk gebied
 • Luisteren naar verlangens van de leden
 • Respect over en weer van oudere en jongere leden
 • Georganiseerde intensivering van contacten met zusterclubs in Nederland en Engeland
 • Betrokkenheid en aanwezigheid van leden bij vergaderingen en clubevenementen
 • Concentratie van onze aandacht naar lokale activiteiten

Daarvoor moeten we ook een aantal dingen doen:

 • We moeten duidelijkheid hebben over de activiteiten 2015-2016
 • Leden moeten bereid zijn verantwoordelijkheden te nemen voor specifieke taken en uitvoeringen en terug te rapporteren naar alle overige leden. En dit voor de volgende activiteiten:
 • Trofee Nederlands 
 • Theaterfestival  koop aub nog kaarten voor Riguelle 
 • Jeugd
 • Ledenwerving
 • Sprekers
 • Classificaties
 • Haard
 • Denktank
 • Pers
 • Website
 • Clubblad
 • Facturatie
 • Delhaize cheques
 • Restaurant
 • Internationaal
 • Weduwen
 • Zieken,
 • Etc…..

 

De rapportage moet versterkt worden via website en clubblad.
We hebben inmiddels op 2 september een eerste vergadering met het nieuwe comité gehad.  De aanwezigheid stond op 14 personen! Dat was een mooie indicatie van het enthousiasme om er tegenaan te gaan.  En we hebben een goede vergadering gehad. We moeten ons onder andere voorbereiden op de 25ste Trofee Nederlands en op het 50-jarig bestaan van onze club onder het voorzitterschap van Stefaan!

Het Rotary wiel moet verder draaien!
Daar hebben we leden, activiteiten en verantwoordelijkheden (ik heb het al eerder gezegd) voor nodig. 

Rotary Club Asse telt momenteel nog maar 33 leden en 3 ereleden.
Van deze leden zijn 2 leden om goede redenen permanent afwezig. Houden we dus over 31 leden.
Hiervan zijn 6 leden de 80 (soms ruim) gepasseerd en een 8-tal overige leden hebben een hele lage assiduiteit (sommigen hiervan met een goede reden).
We hebben de afgelopen 10 jaar    12, veelal jongere leden zien vertrekken en dat was jammer, maar het is wel gebeurd.
We hebben ook afscheid moeten nemen van Bob Deboeck, Paul de Ruyver, Willy Ryon, Gaston De Maesseneer, Guy Ikeler, Rufin Staels, Jan Hoebeek, Dan Vanden Berghe en Lodewijk De Bruyne (9 leden) die ons helaas ontvallen zijn.
Daartegenover staat dat wij sinds 2007    7 nieuwe leden hebben mogen verwelkomen.
Gemiddeld zijn er niet meer dan 13 leden aanwezig bij onze statutaire vergaderingen.  De voorzitters 2013/2014, 2014/2015 en 2015/2016 zijn allen past-voorzitters….

Er moet dus wat gebeuren:

 • Het aantal sprekers zal onder mijn voorzitterschap met de helft gereduceerd worden, ter bevordering van de interne communicatie.
 • We bekijken in het comité of we de website kunnen moderniseren en interactief kunnen maken
 • We gaan het aantal activiteiten bewust wat terugbrengen maar wel actief ondersteunen
 • Ieder lid moet mijns inziens 1 x per jaar compenseren
 • Aandacht voor weduwen en zieken wordt bewust in het programma opgenomen 
 • Het weekend van de voorzitter wordt veranderd in de DAG van de voorzitter, omdat we een aantal signalen hebben opgepikt dat een weekend of te lang of te duur was: op zaterdag 12 maart 2016 gaan wij naar Dordrecht waar een programma zal worden gemaakt tezamen met onze vrienden uit Zwijndrecht.
  HOUD DEZE DAG DUS VRIJ!!! Zet het in uw agenda! 
 • 11 en 12 juni 2016 zullen we weer een familieweekend in Friesland organiseren, wat in 2012 een succes is geweest.
 • Ik heb van onze vrienden van Zwijndrecht een Rotary animatie-filmpje ontvangen voor algemeen gebruik.  We laten u dat binnen enkele ogenblikken zien en gaan dit vanaf morgen op onze website plaatsen.                           

Weet u wat??? We gaan er gewoon een heel goed jaar van maken! Met jullie allemaal!!! Deze speech staat vanaf morgen op de openingspagina van onze  website.

Ik zie ernaar uit en heb er zin in!!

GOUVERNEURSBRIEF - 2015-09
04/09/2015

GOUVERNEURSBRIEF - 2015-09

Goede Rotariërs,

September is voor de meeste clubs de echte start voor het nieuwe werkjaar.
Ik wens u dan ook van harte succes met de inspanningen die u met uw clubvriend(in)en zal leveren. Eerst richt ik me tot u die nu boeken moet kaften, uw kleine spruit naar school kan brengen en straks naar de hockeytraining of balletrepetitie, u bent de hoop van Rotary. U zal aan de schoolpoort en in de kantine van de hockeyclub of de foyer van de balletschool over Rotary praten en … deze vrienden meebrengen naar uw club. Maar toen ik met Aziatische en Afrikaanse collegae te San Diego sprak, dan was "Basic Education and Literacy" één van hun allergrootste zorgen voor ontplooiing van de bevolking in hun district. Als ik in de grote agglomeraties van D2170 rondkijk, dan is er voor heel veel nieuwe inwoners een grote nood aan ondersteuning in dit domein. Er is dus ook voor ons werk aan de winkel. Uw club, misschien samen met Rotaracters, kan hier zeker een handje toesteken. Rotaract clubs zijn erg begaan met deze problematiek. Ze staan dichter bij deze doelgroep. U zou leesstonden kunnen organiseren, helpen bij huistaken, conversatie oefeningen voeren in de taal van uw streek, etc. Laat me uw gezamenlijk project kennen. Heel binnenkort zal ik de clubs vermelden die ter zake initiatief namen Hou me op de hoogte ! Wilt u even nakijken in uw agenda 10 oktober 2015 ? District Conference aan de Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken. Gemakkelijk bereikbaar via E19 en A12. Een uitnodiging volgt. De vier sleutelwoorden zijn dan: Polio+, Diversiteit, Jeugd en Clubrealisaties. Voor de clubrealisaties stuurt u uw foto of video naar uw AG. Dat heeft u in handen.
Die dag sturen we u erg gemotiveerd, met geladen batterijen, naar huis.
We hebben ook een mooie verrassing voorzien. "A mistery guest".
Het is zulk een groot "geschenk voor de wereld", dat ik de andere gouverneurs van België en Luxemburg uitnodigde om deelgenoot van de verrassing te zijn.
Het wordt een Rotary-feest. U bent er dan natuurlijk ook bij. Mijn ronde in de clubs is gestart. Ik ontmoet u weldra !

Paasmaaltijd BW Asse en paaseieren voor 't Spiegeltje
03/04/2015

Paasmaaltijd BW Asse en paaseieren voor 't Spiegeltje

Naar jaarlijkse gewoonte werden de anders-validen van de BW Asse op goede vrijdag

vergast op lekkere koeken en paaseieren.

Lydia, Gaby, Suzzi en Magda waren de partners van dienst!

Nadat onze dames alle tafels netjes gedekt hadden ging het richting 't Spiegeltje waar

er eveneens een 30-tal pakjes met paaseieren overhandigd werden.

Bedankt Lydia, Gaby, Suzzi en Magda voor jullie fantastische inzet!

Maandbrief van de Gouverneur november 2014
03/11/2014

Maandbrief van de Gouverneur november 2014

Goede vrienden, vriendinnen en geïnteresseerden,

Voor Rotarians is november de maand van de Foundation.Soms verwijst men wel eens naar de Rotary Foundation als de motor van de Rotary clubs … ik ben het daar niet mee eens ; 

Een Rotary club zou ook kunnen functioneren zonder de Rotary Foundation, het is dus niet zozeer de motor, maar veeleer de  turbo op die motor, want dankzij de Rotary Foundation kunnen de clubs projecten realiseren die hun eigen middelen ver te boven gaan. Met de hulp van de Rotary Foundation kan elke club zichzelf dus ver overstijgen. 

Dankzij de Rotary Foundation kunnen de Rotary clubs zich ook samen achter een gemeenschappelijk doel scharen, zoals de wereldwijde uitroeiing van polio. Rotary krijgt zo de middelen om een dusdanige impact te verkrijgen dat we wel degelijk de wereld kunnen verbeteren ! Rotary slaagt er op die manier ook in om partnerships aan te gaan met andere grote organisaties zoals bv. de WHO (World Health Organisation) of de BMGF (Bill& Melinda Gates Foundation)

Wilt u zelf ook bijdragen aan de Rotary Foundation ?Dat kan ... rechtstreeks, via uw club of via ons district. Verschillende erkenningen zijn beschikbaar, zoals EREY (Every 

Rotarian every Year), Benefactor, major donor, … U kan ons ookontacteren over hoe u de Rotary Foundation kan opnemen in uw wilsbeschikking.Wilt u meer leren over onze Rotary Foundation ?

Op 22 november 2014 organiseren wij een seminarie over onze Rotary Foundation in de Kamer van Volksvertegenwoordigers te Brussel. 

 

U kan er meer te weten komen over interessante onderwerpen,  zoals daar zijn :

TRF ­ De Rotary Foundation 

DDF ­ District Designated Fund

APF ­ Annual Program Fund

PolioPlus Fund

Endowment Fund

Scholarships

PHF – Paul Harris Fellow

Have FUN while you serve … and let’s LIGHT UP ROTARY !


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15