1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Boodschap ag Lydia nav machtswissel
27/06/2016

Boodschap ag Lydia nav machtswissel

Beste vrienden en vriendinnen van RC Asse,

Eerst en vooral wil ik jullie bedanken voor de uitnodiging voor het bijwonen van jullie ambtsoverdracht, maar helaas ik kan er niet bij zijn.
Ik wil toch van de gelegenheid gebruik maken om Wim te complimenteren voor zijn inzet in het afgelopen Rotary-jaar en verder om mijn zeer gemeende felicitaties over te maken aan de nieuwbakken voorzitter Stefaan.

 Jullie zorgen er vandaag voor dat het Rotary-wiel blijft draaien en laat ons duidelijk zijn:  het is méér dan ooit noodzakelijk dat dit wiel blijft draaien. Want als dat niet meer gebeurt dan dreigt Rotary als organisatie tot het Bokrijk van de wereld te worden:  sympathiek voor wat het is geweest maar voor de rest hopeloos verouderd.  

Dus niet op onze lauweren rusten maar samen bouwen aan de toekomst van Rotary is de boodschap.

Het jaarthema “Rotary serving humanity” is een thema waar vele clubs reeds mee bezig zijn, namelijk:

  • ten dienste staan van mensen die het nodig hebben
  • een bijdrage leveren aan diegenen die het moeilijk hebben in onze maatschappij
  • een zetje geven aan onze jongeren, die onze toekomst zijn
  •  werkelijk een verschil maken voor anderen.

En natuurlijk mogen we trots zijn dat we allemaal behoren tot de prestigieuze organisatie die Rotary is maar we mogen de opdracht niet vergeten: serve above yourself – serving humanity. Ten dienste staan van de zwakkeren, de minderbedeelden van onze maatschappij.
Rotary is geen verzameling van individualisten die elk hun eigen ding moeten doen, maar een vriendenclub die zich op basis van vrijwilligheid inzet om de idealen van Rotary te realiseren.

Beste vrienden en vriendinnen, net zoals elke andere organisatie en net zoals elk levend wezen moet Rotary zorgen voor voortdurende verandering want anders stagneren we en kwijnen we weg.
We moeten alert zijn en inspelen op wat er rondom ons gebeurt, we moeten jongeren aantrekken en hen de ruimte laten om andere horizonten te verkennen. We moeten op een constructieve en open manier samenwerken met andere organisaties.
De constante in Rotary moet de verandering zijn, de capaciteit om ons aan te passen aan een steeds sneller wijzigende omgeving.

 Maar dat kan alleen verwezenlijkt worden wanneer er:

  • voldoende betrokkenheid is bij de club en tijdens de clubactiviteiten
  • voldoende enthousiasme en vriendschap aanwezig is
  • voldoende engagement is van iedere Rotariër van de club en met de juiste spirit zodat men op iedereen kan rekenen wanneer het nodig is

Ik ben er echt van overtuigd dat die kracht van verandering aanwezig is binnen Rotary en binnen de clubs met hun leden van diverse pluimage en kunde. We moeten er alleen voor zorgen dat de omstandigheden geschapen worden die het mogelijk maken om die kracht in werking te brengen. En dat is de taak van elk Rotary-bestuur, elk jaar opnieuw.

Ik heb er het volle vertrouwen in dat ook het nieuwe bestuur van RC Asse hiervoor zal zorgen en ik verzeker jullie dat ik vanuit het district, als jullie AG, zal proberen om mijn steentje hiertoe bij te dragen.

Beste vrienden en vriendinnen, in naam van gouverneur Nathalie Huyghebaert en mezelf, draag zorg voor de gezondheid en maak er samen een boeiend en zeer succesvol Rotary-jaar van.

RIP Irma Van Renterhgem
01/01/2016

RIP Irma Van Renterhgem

Na een leven van toewijding aan haar groot gezin is Irma Van Renterhgem, moeder van onze chef Koen (Plezanten Hof) op 01 janurai l.l. heengegaan.

Langs deze weg bieden wij oprecht ons medeleven aan Koen, Hilde en hun grote familie aan.

De video-maandbrief 2016-01 van Gouverneur Emile Mallentjer
18/12/2015

De video-maandbrief 2016-01 van Gouverneur Emile Mallentjer

https://www.youtube.com/watch?v=ZTxSZOp_k2k&feature=youtu.be


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15