Rouwbericht van Gouverneur Guido Peleman
29/04/2011

Rouwbericht van Gouverneur Guido Peleman

Waarde Voorzitter, beste Hilde,

 Pas dinsdagavond heb ik deze e-mail kunnen lezen, met enorme verbijstering. 
De club van Asse heeft inderdaad een fantastisch lid verloren. 
Bob was de vriendelijkheid zelf, de eenvoud in persoon, een echte Rotariër.
Onvoorstelbaar dat zo iemand zo plots ons moet verlaten.
Als gouverneur ontmoet je vele Rotariërs, weinigen hebben zulke sterke indruk op mij nagelaten als Bob.
Ik zal trachten om deze morgen langs te komen om nog een laatste groet te brengen.
In ieder geval nogmaals mijn innige deelneming aan de familie en aan alle Rotariërs van RC Asse.


Met Rotarische groeten,
Guido

 

Guido Peleman, DG D2170
Tel. + 32 3 890 65 00, Fax + 32 3 890 65 01
E-mail : G.Peleman@peleman.com

In memoriam vriend Bob DEBOECK - een ode door onze voorzitter Hilde, tijdens de uitvaart
27/04/2011

In memoriam vriend Bob DEBOECK - een ode door onze voorzitter Hilde, tijdens de uitvaart

Als Voorzitter van ROTARY CLUB ASSE, wil ik U, lieve Jeannine, beste kinderen, kleinkinderen, familieleden en vrienden van Bob, ons diep medeleven betuigen.

Het nieuws van het plotse overlijden van Bob kwam bij iedereen over als irreëel, en ondenkbaar.

Bob zelf had nog zo vele plannen, niet alleen in familieverband, maar ook voor wat  jij,  Jeannine, terecht, ZIJN club noemde, ROTARY CLUB ASSE.

Lid sinds twintig jaar en nu, vele jaren lang secretaris, was Bob de motor van de club, meer dan dat, de “turbob – motor”.

In mijn uiterst sterk engagement voor de ROTARY - idealen, moeten we, samen, familie en vrienden van Bob, trachten troost te vinden, ook al lijkt ons dit, op dit ogenblik, onhaalbaar.

De inzet van Bob was absoluut. Zijn horizon weids.

Hij hielp, steeds en overal, tot in het onmetelijke Brazilië, waar bij meeleefde met het werk van Freddy GOVEN ten voordele van verlaten en verwaarloosde kinderen.

Maar Bob keek ook naar de noden van zijn medemens, hier.

Hij deed dat dagelijks, want Vriend Bob, was ROTARIER in hart en nieren.

Zijn engagement beperkte zich NIET tot wat “netwerken”, tot het bijwonen van enkele vergaderingen. Zijn inzet was onvoorwaardelijk, zijn werkkracht onuitputbaar, daadwerkelijk, 365 dagen op 365.

Stilzitten? Neen, dat was Bob niet. Steeds was hij bezorgd om de toekomst. “Zijn” club zo efficiënt mogelijk te zien werken, dat was zijn zorg. Bij hem stonden de verjonging en de vervrouwelijking van het clubbestand, het verzekeren van de continuïteit van het clubleven centraal.

Wie Bob goed kent, zal dan ook niet verbaasd zijn, dat onze Club, deze week nog, een nieuw lid heeft opgenomen, nieuw lid waar Bob, eens te meer, peter van was.

En dan ook, zo schreef Freddy het “mogen we zeker niet – al datgene – vergeten wat hij in het verborgene heeft verwezenlijkt en waar wij zo weinig van weten”.

Voor de onmetelijke vriendschap die Bob ons gaf, voor zijn open geest, zijn betrokkenheid, zijn lach en schalksheid, zijn grote luisterbereidheid, zijn wijsheid, voor dat alles wil ROTARY CLUB ASSE Vriend BOB danken. En ook dank aan jou, Jeannine, voor al die uren die je Bob aan onze club afstond.

De talrijke goede herinneringen die wij, samen, van Bob bewaren, zullen ons allen verder helpen.

Ik dank U.

Wolvertem (Meise), Kerk van Sint Laurentius, 29 april 2011.


 

Rouwbericht van vriend Freddy Goven
26/04/2011

Rouwbericht van vriend Freddy Goven

Lieve Echtgenote Jeanine, kinderen en kleinkinderen,

Beste Vrienden en Vriendinnen Rotariërs,

Zwaar geschokt vernam ik het plotse heengaan van onze allergrote Vriend BOB.
Ik heb het voorrecht gehad hem te mogen leren kennen langsom mijn kontakt met de Rotary-klub van Asse. Van in het begin klikte het tussen ons en ik genoot er van te zien en vooral te voelen hoe hij diep meevoelde met onze inzet ten voordele van de verlaten en de verwaarloosde kinderen, tieners en jongeren uit de streek van Alagoinhas, hier in de staat Bahia van het onmetelijk groot Brazilië.
Ja, het heengaan valt mij zeer zwaar want hij was boven alles een echte vriend voor wie nooit één enkele uitdaging te groot was om er zich zo maar bij neer te leggen. Alles wat hij deed, alles wat hij ondernam, alles wat hij zo maar gratis op zich nam, alle hulp die hij onafgelaten zo maar aanbood, alle vormen van vriendschap en broederlijkheid... niets was hem te veel.
Ja, inderdaad, wat heeft hij toch alemaal niet overgehad voor onze “Pastoral do Menor de Alagoinhas”?. Hij heeft er “alles” voor overgehad. En ik kan jullie verzekeren dat hij er dikwijls enorm is in geslaagd ons daadwerkelijk en serieus te helpen.
Ik wist niet dat ik zo aan Bob was gehecht. De tranen sprongen mij in de ogen en vloeiden rijkelijk over mijn wangen bij het vernemen van zijn plotse heengaan. En toch... ondanks het verdriet van zijn plotse heengaan, ben ik nu onze Lieve Heer, uit het diepste van mijn hart, onnoemlijk dankbaar Bob zo van dicht bij te hebben mogen waarderen.
Met heimwee denk ik nu terug aan die supermooie busreis die ons te samen, hij met zijn lieve vrouw, met Pastoor-Deken Michiels zaliger, met mijn moeder en mijn broer, met nog enkele andere vrienden en ikzelf, naar Santiago de Compostella voerde. Als een bliksemschicht slaagde hij erin om op een minimum van tijd vriend te worden van alle medereizigers. Zeker weet ik dat hij met velen van hen, van dan af vriend is gebleven.
En dan weten wij ook maar al te goed... dat dit nog veel meer waar is voor zijn inzet in de Rotaryklub. Hier ook gaf hij zich honderd procent. En dan mogen we zeker niet al datgene vergeten wat hij in het verborgene heeft verwezenlijkt en waar wij zo weinig weet van hebben. Dat zal zeker en vast het geval zijn voor zijn familieleven met vrouw, kinderen en kleinkinderen.
Om dit alles... God zij geloofd en gedankt!Ja, lieve echtgenote, kinderen, kleinkinderen en talrijke vrienden en vriendinnen, om dat allemaal kan ik mij nu niet laten blijven leiden door verdriet en ongelukkig zijn. Moge het zo ook met jullie gaan. Wees dankbaar voor dit schone leven en trek jullie op aan zijn voorbeeld van optimisme en zelfs af en toe... guitigheid.
Als ik nu nog even terug mag denken aan die enkele, weinige maar zeer intense momenten die ik mocht doorbrengen met Bob zaliger, dan denk ik deze woorden in zijn mond te mogen leggen: “Geliefde, Lieve Kinderen en Kleinkinderen, Vrienden en Vriendinnen, ik volgde heel mijn leven, dikwijls onopgemerkt, de weg van Jesus, vol moed, optimisme en vertrouwen; overgoten met simpel geluk en diepe tevredenheid.
En nu, jawel nu... werd ik geroepen om alles te verlaten.
Wel, weet dan dat ik het doe, alhoewel veel te vroeg, dat ik het doe in oprechte liefde voor Hem bij wie ik nu de ware rust kan vinden. En hier... wees er maar van overtuigd... zal ik zeker en vast, samen met Hem, voor jullie allen nog beter blijven instaan!
”Beste echtgenote, kinderen, kleinkinderen en vrienden, Bob wou zeker en vast nog heel lang bij ons blijven, zeker als we beseffen hoe gelukkig wij samen waren, zo vol begrip en vertrouwen voor elkaar, en dan die band van echte liefde. Blijf eendrachtig bij mekaar, blijf mekaar graag zien, bewaar Bob heel diep in jullie hart, blijf aan hem denken en doe hem verder leven tussen mekaar door jullie inzet en levenshouding.
Hij was toch zó gelukkig tussen ons. 
Aanvaard mijn gebeden die ik deze dagen opdraag voor hem en wel bedankt dat ge zelfs in deze moeilijke periode mij niet hebt vergeten te verwittigen.
DANK daarvoor! 
Jullie allen zeer genegen in Jesus, onze broer,Freddy.

Haardgesprek van zaterdag 2 april 2011 ten huize van Paul en Monique De Ruyver.
02/04/2011

Haardgesprek van zaterdag 2 april 2011 ten huize van Paul en Monique De Ruyver.

Verslag haardgesprek van zaterdag 2 april 2011 ten huize van Paul en Monique De Ruyver.

 

Aanwezigen : Paul en Monique De Ruyver, Frans en Mildred De Bisschop, Benoit en Sandy Boucquillon, Ives en Hilde Hubloue , Jean Vanderhasselt.

Op zaterdag 2 april 2011 werd “de haard aangestoken” bij Paul en Monique De Ruyver.

Na het aperitief, champagne en een eindeloze reeks overheerlijke hapjes, werden onze smaakpapillen verwend door een verzorgd maar vooral professioneel bereid menu. Het ene superlatief na het andere weerklonk dan ook uit de mond van eenieder om zijn/haar waardering te uiten. Aan de reeks superlatieven kwam (zoals bij de aperitiefhapjes) geen einde om de exquise wijnkeuze van Paul te beschrijven. Paul liet ons “genieten” van een aantal schatten uit zijn wijnkelder, plaats waar sommigen van de gasten maar al te graag een kijkje hadden willen nemen. Na het al even overheerlijke dessert werd de namiddag afgesloten met een gezamenlijke wandeling doorheen de prachtig opbloeiende tuin.

Er werd natuurlijk ook vergaderd…

Het gemeenschappelijke thema voor de haardgesprekken 2011 vertrekt van het standpunt van de gouverneur vermeld in het Rotary-Contact nummer van oktober 2010 nl : (a) dat we de beroepskwaliteiten van de leden meer kenbaar moeten maken als basis van het Rotarynetwerk; (b) dat dit een meerwaarde biedt om jongere leden aan te trekken. Hieruit werd ons de vraag voorgelegd : “hoe realiseren wij dit opzet in onze concrete werking, en dit zowel tussen de clubleden onderling als tegenover de buitenwereld?”

Na een uitvoerige gedachtewisseling kunnen we volgende elementen weerhouden :

1.      Rotary blijft een serviceclub en is geen businessclub.

2.      De maidenspeech is één manier om de beroepskwaliteiten van de leden onderling kenbaar te maken. Misschien moet dit opengetrokken worden naar buiten doch met respect voor ethiek en conform de basisprincipes van Rotary.

3.      Ook het recente initiatief om via LinkedIn het netwerk kenbaar te maken, wordt als zeer positief beschouwd.

4.      Het “naar buiten komen” mag zeker niet populistisch zijn. Verschillende aanwezigen beklemtonen dat RC Asse het op dit vlak “goed” doet.

In de marge van de discussie werd het recente initiatief naar meer transparantie binnen de club ook sterk gewaardeerd. Er wordt hierbij benadrukt dat een “bidirectionele” communicatie noodzakelijk blijkt.

Tot slot wordt voorgesteld om de verslagen van de haardvergaderingen op de website te plaatsen (zoals reeds het geval is) en aan het inkomend comité wordt gevraagd om uit de synthese van alle haarden één concreet actiepunt rond het gemeenschappelijk thema uit te werken.

De “haard werd gedoofd” om 16u30.

Nogmaals een oprechte dank aan onze gastheer en gastvrouw voor hun warme ontvangst.

Ives Hubloue, 3 april 2011.

Maandbrief van de Gouverneur Nr9  Maart 2011
29/03/2011

Maandbrief van de Gouverneur Nr9 Maart 2011

Beste vrienden,

De International Convention in New Orleans nadert met rasse schreden. Daarom deze oproep tot deelname aan dit unieke event, waar Bill Gates zelf het woord  zal richten tot de Rotariërs betreffende PolioPlus. Hopelijk zal Bill Gates en onze President Ray Klinginsmith kunnen aankondigen dat Rotary zijn engagement van 200 miljoen US dollars heeft volbracht. Dit zal alleen mogelijk zijn indien de laatste sprint succesvol zal zijn. Met onze 3 districten hebben wij de Cava actie opgezet om onze bijdrage te kunnen doen voor PolioPlus. Beste Rotariërs vergeet niet uw Cava aankoop te doen! Ooit zei de Indiase jurist Mohandas Karamchand  Gandhi (bijgenaamd Mahatma), die algemeen erkend wordt als de “Bapu” (vader) van de moderne Indiase staat: “Als we echt vrede willen brengen in deze wereld, en strijd voeren tegen oorlog, moeten we beginnen bij de kinderen”. Kinderen die opgevoed worden in liefde en harmonie leren van elkaar te houden en gelukkig samen te leven. Personen kunnen verschillen van mening, maar in plaats van zich  verdeeld op te stellen, is het veel productiever om samen te werken en de problemen op te lossen. Deze wijze aanbeveling indachtig heeft RI hierop ingespeeld met het project van de Peace  Fellows. Kandidaten van de ganse wereld kunnen zich aan één van de zes deelnemende universiteiten vervolmaken in de kunst van het bemiddelen bij vredesonderhandelingen. Rotary moet zorgen voor stabiliteit en daarvoor dient onze daadkracht en ons ledental te worden opgedreven. Jonge, moderne, gemengde clubs zijn de basis voor een duurzame ontwikkeling van een eigentijdse Rotary en verdienen onze volle aandacht en steun. Uw aansluiting bij de LinkedIn groep “Rotary Belgium” zal het contact van Rotary met de jongeren verbeteren en versnellen. Met zijn uitspraak: “De grootheid van een mens hangt af van de mate waarin hij zich inzet voor het welzijn van anderen” bewijst dat Gandhi, behalve een geslaagd staatsman, ook een voorbeeldig Rotariër zou zijn geweest.

Uw Gouverneur,

Guido Peleman