Vrienden van een Australische Club brengen een toast op onze club en hun leden ...
20/07/2011

Vrienden van een Australische Club brengen een toast op onze club en hun leden ...

Rotary Club of Bentleigh Moorabbinb Central - Australia

The Rotary Club of Bentleigh Moorabbinb Central - Australia, at today's breakfast meeting on the 20st of July 2011 drank a toast to your club and its memebers.

The toast was made in the spirit of friendship, helping to bridge continents. 

Best Wishes for the year and may you successfully build your community.

Yours in Rotary,
Members of the Rotary Club Bentleigh Moorabbinb Central - Australia

Vriend Jean bedankt vriend Michel voor de sporttruitjes aan Kisangani en Bateke
30/06/2011

Vriend Jean bedankt vriend Michel voor de sporttruitjes aan Kisangani en Bateke

Dank zij onze rotaryvriend Michel Sablon spelen onze voetbalploegen Kisangani en Bateke onze nationale Belgische kleuren!

Merk hun ernst en vastberadenheid: voetbalo is geen lachpartij ... winnen is de boodschap!

...de meesten spelen op hun geschonken kousen .... enig voordeel: minder gekwetsten ...
"Votre ami michel Sablon nous est tombé du ciel" zeggen ze daar!

Jean, 30/06/2011

Brief van Bert Hendrickx, Directeur De Poel vzw: Inhuldiging Bus De Poel
28/06/2011

Brief van Bert Hendrickx, Directeur De Poel vzw: Inhuldiging Bus De Poel


Schepdaal, 28 juni 2011
Aan Mevr. BUYSE  Hilde
Voorzitter Rotary Club Asse

 

Betreft : Inhuldiging Bus De Poel vzw

Geachte Mevrouw Buyse,

Met deze mail wil ik u en alle leden van uw club van harte danken voor het busje, dat ons officieel zal overhandigd worden op 24 september ek. 
Uw leden Bart Joosten, Etienne Stallaert en Frans De Bisschop had ik in deze graag een speciale vermelding gegeven.
Ik heb begrepen dat op 24 september uw termijn als Voorzitter reeds zal beëindigd zijn. Dat neemt niet weg dat ik u dan hoop te ontmoeten om ook u, persoonlijk te kunnen bedanken.
De realisatie van jullie gift is immers tijdens uw periode als Voorzitter kunnen geschieden.
Het is mijn grote hoop de kennismaking tussen uw club en onze vzw ook bij uw opvolger te kunnen verder zetten, zodat ik de gelegenheid krijg de inbreng van uw Club, en onze dank daarvoor, ook eens mondeling aan al uw leden te kunnen verwoorden.
Ik zou u dankbaar zijn mocht u mij daartoe bij uw opvolger kunnen introduceren.

 Mag ik u vragen alvast de inhoud van deze brief aan uw leden te willen overmaken ?

Met vriendelijke groet,

Bert Hendrickx
Directeur De Poel vzw.

Intro Boek: Een kwinks’lach’ voor elke dag!  door Rotary Club Antwerpen-Oost  -  vanaf nu beschikbaar voor alle Rotariërs.
24/06/2011

Intro Boek: Een kwinks’lach’ voor elke dag! door Rotary Club Antwerpen-Oost - vanaf nu beschikbaar voor alle Rotariërs.

Beste voorzitter,
Beste Asse,

 
Recent verjaarde één van onze vrienden Bob Galliaert, bekend van Vooruitzicht NV.
Sinds 40 jaar deelt hij in onze club zijn inspiratie, vriendschap en zijn gevoel voor humor door middel vaninspirationele teksten, quotes & jokes.
Een verrijking week na week, al die jaren.    Hij bracht en brengt  ons nog steeds warmte & vreugde.
 
Om  hem te eren enerzijds en anderzijds om die inspiraties en humor te delen met derden, in de eerste plaats met onze vrienden rotariërs, hebben we een boek uitgebracht:   
Een kwinks'lach' voor iedere dag -  “Look at the Bob Side Life: Leef, Lach, Heb Lief!” 

 
Het is een -  4 cm dik A5 formaat 400 pagina tellend hoog kwalitatief - hard cover boek geworden, waar voor elke dag van het jaar ‘1 jan tot 31 december’ afwisselend een korte inspirationele tekst, een  quote of een leuke joke terug te vinden is.    De lezer, of hij Bob nu kent of niet, zal  bij het lezen inspiratie vinden, met een onbedwingbare lach kennismaken of het gevoel vinden van begrepen te worden. En dit elke dag van het jaar.
 
De opbrengst van het boek gaat als vanzelfsprekend naar de doelen die onze club, Rotary Club Antwerpen-Oost, dient.
 
Met dit schrijven hebben wij 2 zaken  voor doel:
1.      Enerzijds, u degelijk informeren over het boek en het promoten als een bijzonder naslagwerk, vanaf nu beschikbaar niet alléén voor de protocolchef maar voor elke rotariër.
Het boek wordt aangeboden aan 22 € en kan besteld worden via Secretary@rotaryantwerpenoost.be
 
2.      Anderzijds komen wij het boek graag persoonlijk voorstellen met een korte inspirationele speech en een bloemlezing uit het boek die zeker voor de nodige animatie zorgt en met het oog op de promotie van het boek .  Geïnteresseerden kunnen dan ook het boek ter plaatse bekomen.
 
In bijlage vindt u de cover van het boek, en - in een 2de mail met bijlagen - enkele inspirationele teksten, quotes & jokes in jpeg  zodat u een idee heeft van het boek.    Het is een boek dat leuk is om zelf te hebben maar ook als cadeau te geven.  Graag vernemen wij van u, indien u dit wenst, een datum waarop we het boek mogen voorstellen.  Iedereen wint, de rotariër als wel de doelen die hij dient.
 
 
Met rotarische groet,
 
 
Luc Philips
voor Rotary Club Antwerpen-Oost 

initiatiefnemer & verantwoordelijke uitgever

Haardgesprek van zaterdag 7 mei 2011 ten huize van Juul en Gusta.
16/05/2011

Haardgesprek van zaterdag 7 mei 2011 ten huize van Juul en Gusta.

De Haard 7 Mei ,2011.

Bij deze willen we onze Gastvrouw en heer met name Gusta en Juul bedanken voor een uitermate gezellige avond waarnaast het culinaire menig ander maatschappelijk onderwerp werd aangesneden met de nodige humor en passie.

                                                              ____________________________

Hierbij volgt de Vraag en daarbij horende Minutes aangaande het voorgeschotelde Thema :

Dat we de beroepskwaliteiten van de leden meer kenbaar moeten maken als de basis van het Rotarynetwerk en dat dit een meerwaarde zal geven om jongere leden aan te trekken.

Hoe realiseren wij dit opzet in onze concrete werking en dit zowel tussen de clubleden onderling als tegenover de buitenwereld ?

                                                              ____________________________

Ontegensprekelijk is het oprukkend sociale media forum gebruik (e.g. LinkedIn ..)  een belangrijke hefboom om op een virtuele manier ervaringen te delen met collega’s en vrienden. Deze nieuwste vorm van grenzeloze en interactieve communicatie leent zich daarom perfect in het deels realiseren van het bovenvermelde thema.

Maar om de toegankelijkheid en de instapdrempel zo laag mogelijk te houden in het verbinden van onze oudere leden met de jongere Rotary ‘garde’ hebben we het voornamelijk bij de klassieke face to face vormen gehouden van communicatie. Waarvan hier enkele ideeën die we op een hoog niveau aangekaart hebben maar die weliswaar een verdere uitdieping vereisen.

Het verder uitbouwen van het bestaande maidenspeech concept ,weliswaar met een andere benaming, zou een mogelijk vernieuwd interactief platform kunnen zijn waar de oudere/ervaren leden de kans hebben om beroepskwaliteiten en ervaringen uit te wisselen. Deze interessante piste om de kenbaarheid te versterken is iets wat vrij snel op touw zou kunnen gezet worden binnen iedere Rotary Club. Dit voor wat het publiek forum betreft.

Een meer intiemere uitwisseling van ideeën zou kunnen plaatsvinden in de bestaande Peter-relatie betreffende de aanwerving van nieuwe leden. Naast deze vorm van eerste Rotary netwerk voor een nieuw lid werd er geopperd om meer werk te maken van het actief vervoegen van de Beroeps classificatie groepen binnen het Rotary netwerk. Deels op eigen initiatief maar deels ook in een meer geformaliseerde vorm om dit reeël te concretiseren en te bestendigen.

Los van deze of andere communicatie format , waren we het eens dat het aantrekken van leden een eigen drive kent in lijn met de prioriteiten van de lokale Rotary Club. Met als doelstelling om een gezond en evenwichtig leden beleid uit te stippelen op basis van bepaalde demografische aspecten (leeftijd,beroepservaringen..enz.) die uiteindelijk de verrijking versterkt tussen alle leden onderling van binnen en buiten de club.

Frederik Kinat

Lid van Rotary Asse