Getuigenis Felipe Toledo, YEP-student uit Ecuador die in Antwerpen verblijft
17/04/2012

Getuigenis Felipe Toledo, YEP-student uit Ecuador die in Antwerpen verblijft

Beste Rotaryleden en uitwisselingsvrienden,

Het doet me plezier jullie te vertellen over mijn ervaring. De tijd die ik heb doorgebracht op uitwisseling is geweldig geweest. In het begin waren er een aantal obstakels zoals me aanpassen aan een nieuwe cultuur, nieuwe tijdschema’s, een nieuwe taal en de koude winter van Europa overleven. Dankzij de toewijding en hulp van mijn families ben ik er niet alleen in geslaagd om de cultuur van België te leren kennen en bestuderen, maar haar ook echt te beleven en ik voel me er dan nu ook een deel van.
Het is al 7 maanden geleden dat ik de luchthaven van Ecuador achterliet om aan dit avontuur te beginnen als ambassadeur van mijn land. Ik keek door het vliegtuigraampje en probeerde me in te beelden hoe mijn uitwisseling zou zijn, maar op dat moment kon zelfs mijn inbeelding niet alles beschrijven wat ik zou meemaken. Tijdens deze maanden, is mijn hart groter geworden om ruimte te geven voor zoveel nieuwe vrienden van overal ter wereld, mijn wereldbeeld werd ruimer, ik zie verder daarvoor. Ik heb bovendien vele kwaliteiten en gebreken bij mezelf ontdekt. Ik ken mezelf beter nu en weet waar ik naartoe wil.
Voor dit alles zou ik de organisatie die me deze unieke kans in het leven bood zeer hartelijk willen bedanken. Rotary, dankzij jullie ligt er een grote weg open in mijn toekomst en zijn mijn vleugels klaar om uit te vliegen. 
Jullie creëren elk jaar legers van vredestichtende jongeren, wij, uitwisselingsstudenten, jongeren met leiderschap en een visie die de wereld zullen proberen te verenigen. We zijn de toekomst, de nieuwe leiders en ambassadeurs van de vrede om van deze wereld een betere plek te maken om in te leven.

Abraham Lincoln zei: “Uiteindelijk, wat telt zijn niet de jaren in je leven maar je leven in die jaren.”

Bedankt Rotary, bedankt uitwisselingsvrienden voor dit onvergetelijke jaar vol emoties en leven.  

Felipe Toledo, YEP-student uit Ecuador 

De Rotary Club Locator APP voor je smartphone werd gelanceerd!!
10/04/2012

De Rotary Club Locator APP voor je smartphone werd gelanceerd!!

 

Zoek een club bijeenkomst waar u ook bent met de Rotary Club Locator app!!

Zoeken op plaats, provincie en land of door afstand van uw locatie.
De Rotary Club Locator app geeft u:

  • een lijst van clubs in de omgeving Club bijeenkomst plaats
  • dag en tijd
  • kaart van de geselecteerde Club
  • club voorzitter en de secretaris contactgegevens

Download hem nu!! 
http://itunes.apple.com/en/app/rotary-club-locator/id406614602?mt=8

 

Maandbrief van de Gouverneur  Maart 2012
19/03/2012

Maandbrief van de Gouverneur Maart 2012

Beste Vriendinen, Beste Vrienden, 

 

Er komt een vriend op bezoek! Het is voor ons een plezier hem waardig te ontvangen: Kalyan Banerjee, onze internationale Rotary voorzitter, vergezeld door zijn echtgenote Binota, zal onze drie districten van 20 tot 22 maart 2012 bezoeken. Hij zal ontvangen worden door de koning, daarnaast het Europees Parlement bezoeken en bovendien in het stadhuis van Brussel, in de Universiteit Gent en in Verviers omgeven zijn door Belgische en Luxemburgse Rotariërs. Onze voorzitter is een man die zijn taak ernstig neemt, hij leidt zijn jaar op de juiste manier en met veel charisma. Wij hebben er als leden alle baat bij het contact met onze wereldvoorzitter te verstevigen. Laat ons de kans grijpen om naar zijn boodschap te luisteren. 

Voor Rotary staat de maand maart in het teken van de laaggeletterdheid. Leren lezen en schrijven… verbazingwekkend dat dat nog geen verworven recht is in onze moderne wereld. Integendeel, we zijn nog er nog ver vanaf. Een vijfde van de volwassen bevolking is nog laaggeletterd, waarvan twee derde vrouwen. Honderd miljoen kinderen gaan niet naar school. Laaggeletterdheid viert vooral hoogtij in 15 landen zoals bijvoorbeeld Bangladesh, Brazilië, China, Indië en Nigeria.
Indien wij de plaag van het analfabetisme willen verslaan, moeten wij te werk gaan met een actie die vergelijkbaar is met die wij ondernemen om polio uit de wereld te helpen. De Foundation heeft het thema in zijn programma opgenomen. Het co-project dat in Contagem, Brazilië, gezamenlijk gerealiseerd wordt door Braziliaanse, Amerikaanse en Canadese districten is een mooi voorbeeld van samenwerking rond laaggeletterdheid. Met de steun van de Foundation is een actie van 350 000 USD gelanceerd om een intensieve alfabetiseringscampagne op het getouw te zetten. De leerlingen leren er vooral door concrete activiteiten, eerder dan door memorisatie en herhaling. Dit heeft meer dan 760 000 gelukkigen toegelaten om te leren lezen en schrijven. Dit programma, dat een geringe kostprijs heeft en zeer interactief is, zou bijzonder doeltreffend zijn als het in de 15 betroffen landen zou kunnen gepromoot worden.


In België zijn er weinig totaal ongeletterden. Het probleem betreft eerder personen die weinig school gelopen hebben en die, eens ze het professionele circuit zijn binnengestapt, hun verworven kennis verloren hebben. Een gelegenheid om laaggeletterden te herkennen en om hen een inhaalmanoeuvre aan te bieden, is verloren gegaan sinds de afschaffing van de legerdienst. Het op het spoor komen van de laaggeletterden is dus de belangrijkste uitdaging voor de clubs die dit probleem in onze contreien helpen bestrijden.


Beste vrienden en vriendinnen, « wie kan lezen en schrijven heeft 4 ogen ». Opleiding genieten is een recht. Laat ons uit onze eigen vreugde putten om anderen de kracht te geven om bij te dragen tot de opvoeding van de mensheid.

 

Reach within to embrace Humanity

 

 

Votre Gouverneur

Claude Arnold


Sint-Godelieve en Sint-Donatus beste in taal- 02/03/2012
07/03/2012

Sint-Godelieve en Sint-Donatus beste in taal- 02/03/2012

ASSE/MERCHTEN/KAPELLE-OP-DENBOS/ZAVENTEN/TERNAT

 

Acht secundaire scholen uit het noordwesten van Vlaams-Brabant gingen in Zellik voor de 21 ste keel' taalkundig met e1kaar in de clinch. De Trofee voor het Nederlands is intussen een klassieker van de Rotary Club Asse. Vier TSO- en vier ASO-scholen vaal'digen elk twee laatstejaars af, die twee keel' worden losgelaten op een even volle als sfeervolle zaallaatstejaars van dezelfde scholen. De vrije spreekpl'oefmocht voorafworden ingeoefend, de tweede proef moesten de studenten tel' plaatse voorbereiden rond een thema uit een selectie artikelen. De jury, bevolkt met beslagen germanisten, let vooral op het taalgebruik, de verstaanbaarheid, de vlotheid en de houding. Algemeen lag het niveau van de sprekers dit jaar minder hoog dan bij vorige edities. Zeker inhoudelijk was er te weinig originaliteit, in het spreken waren er wei enkele talenten. Duidelijke winnares in het TSO werd Delfine Diakumpuna (Sint-Godelieve Kapelle-op-den-Bos) met een straatlengte voor op Jesmina Meti (Sint-Donatus Merchtem) en RafVan Herck (GTSM Merchtem). In het ASO gaf de jury de meeste punten aan Charlotte Vanmedegael (Koninklijk Atheneum Zaventem). 'Als je seks hebt, moet je het goed doen', liet Charlotte zich ontvallen. Ze bedoelde het in een context van contraceptie, maar het effect in een volle zaal laat zich raden. Lorenz Van Hilegem (Sint-Donatus Merchtem) werd tweede, Blanche Devos(Sint-JozefTemat) kreeg de derde prijs. De publieksjury koos voor Delfine Diakumpuna (Sint-Godelieve TSO) en Ellen Mosmans (Sint-Donatus ASO). De scholentrofeeen waren eveneens voor Sint-Godelieve (TSO) en Sint-Donatus (ASO). Voor de winnaars waren er boekenpakketten, de winnende scholen krijgen van Rotary 750euro om een culturele activiteit te organiseren. 

 

http://www.nieuwsblad.be/article/printarticle.aspx?articleid=PP3MUGQ A 6/0312012 

Maandbrief van de Gouverneur  Februari 2012
02/03/2012

Maandbrief van de Gouverneur Februari 2012

Beste vriendinnen, beste vrienden 

 

Gedurende mijn rondreis in de Rotarywereld had ik het genoegen om lid te zijn van vijf clubs ergens ter wereld: Hong Kong, Brussel, Bangkok South, Kuala Lumpur en Butare. Europeanen, Amerikanen, Chinezen, Maleisiërs, Indiërs, Pakistanen, Thai, Rwandezen, ze wilden allen deel uitmaken van deze clubs om deel te nemen aan de Rotarische vriendschap. Verschillende religies, levensbeschouwingen en rassen vermengden er zich met elkaar en leefden er in harmonie rond gemeenschappelijke idealen: het dienen en het verspreiden van vrede in de wereld.


De bovenvermelde ervaringen laten me toe me er even rekenschap van te geven hoezeer Rotary een belangrijk radertje kan zijn in de internationale verstandhouding. Het is een internationaal netwerk dat de vriendschap versterkt over de landen en volkeren heen. Als je reist en je bent een beetje aandachtig, dan vind je in elke regio een Rotaryclub die je toelaat om de volkeren die je er ontmoet, beter te leren kennen en op hun beurt, zullen die ons dan weer beter begrijpen als ze ons bezoeken.


Om de internationale verstandhouding en hulpverlening te bevorderen, realiseren clubs project na project, al dan niet met hulp van de Foundation. Die hulp komt toe aan de minderbedeelden of aan slachtoffers van een ramp. Maar tegelijk, krijgen wij, als schenkers, daardoor ook een beter inzicht in de problematiek van die bevolkingsgroepen, uiteindelijk mensen zoals wij allemaal. Om de verstandhouding te promoten, leidt Rotary in haar centra voor de vrede studenten op, die voorbestemd zijn om leiders te worden op het vlak van (inter)nationale samenwerking, van het bewerkstelligen van vrede en van het oplossen van conflicten. De eerste gediplomeerden van die centra bezetten reeds posten waar ze de Rotary spirit kunnen verspreiden.


De internationale verstandhouding is echter niet enkel een zaak van internationale uitwisseling. De wereld staat aan onze deur. Steden in de 21ste eeuw evolueren meer en meer naar een microkosmos van mensen. Wandel gewoon door Londen, Parijs of zelfs Brussel om vast te stellen hoe kosmopoliet die steden geworden zijn. Om verstandhouding en respect te ondersteunen moet je het bijgevolg niet te ver gaan zoeken. Een staal van het amalgaam van de wereldbevolking vind je vlakbij. Zo zal een betere verstandhouding en vrede het resultaat zijn van je meest eenvoudige dagelijkse daden. Indien je de wereldvrede wil promoten, kijk dan eerst rond je heen en doe dat in je onmiddellijke omgeving, zei Moeder Theresa. Als we vrede willen, moeten we eerst vrede hebben met onszelf, zorgen voor vrede aan onze eigen haard en de ontwikkeling van onze gemeenschap versterken. Omdat ontwikkeling leidt tot welvaart en welvaart tot vrede.


Beste vrienden en vriendinnen, laten we de kiem van onze innerlijke vrede gebruiken om er de wereld en de mensheid mee te bevruchten.

 

Reach within to embrace Humanity

 

 

 

Votre Gouverneur

Claude Arnold