4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Maandbrief van de Gouverneur Nr14  June 2012
27/06/2012

Maandbrief van de Gouverneur Nr14 June 2012

Beste vrienden en vriendinnen,

We zijn toe aan mijn laatste „Voorwoord van de Gouverneur“… Een ideale gelegenheid om mijn Rotary Credo nog eenmaal met u te delen: Rotary is een moderne, actuele organisatie die een antwoord biedt op de vragen die, vooral jonge, professionals zich vandaag stellen. Kijk naar de parallellen tussen de evolutie van Rotary en deze van de zakenwereld. Korea, Indië en morgen China zijn de landen waar Rotary de beste toekomstperspectieven heeft. Het is immers geen toeval dat in deze landen de economie het meest floreert. Het lijkt erop dat de Oosterse zakenmensen de Rotarische boodschap ontdekken op het ogenblik dat zij ook de top van de markteconomie bereiken. Een boodschap die bewijst dat de idee, ontsproten uit de geest van Paul Harris 107 jaar geleden, meer dan ooit actueel is. Dat ze elkeen die in zijn leven een zekere mate van kwaliteit nastreeft moge voorhouden dat ethiek, dienstbaarheid en gedeelde vriendschap evenveel en zelfs meer waarde hebben dan economische groeicoëfficiënten of de evolutie van het Bruto Nationaal Product. In twee van mijn artikels in Rotary Contact, het ene met de titel „Hoop“, waar ik het heb over de bereikbaarheid tot water en toegang tot werk, het andere met de titel „Utopie“ met betrekking op de verdeling van voedsel, heb ik willen aantonen dat Rotariërs centraal kunnen en moeten staan, wanneer het aankomt op het nemen van beslissingen die de wereld kunnen veranderen. Vandaag zijn wij bezig om polio uit te roeien en morgen kunnen wij andere kwalen aanpakken. Wij kunnen vanuit onze positie aan de top van de ondernemingen en van de internationale instellingen de ongelijkheden die er tussen mensen bestaan, verminderen. Een betere toegang tot water, een betere toegang tot werk of een betere verdeling van het voedsel in de wereld liggen binnen ons bereik want op die beslissingsniveaus kunnen wij mensen vinden, Rotariërs, die in staat zijn om onze maatschappij om te buigen in de richting van meer solidariteit, ethiek en vrijgevigheid! Naar aanleiding van zijn bezoek in Brussel is Kalyan Banerjee getuige geweest van het commissiewerk in het Europees Parlement. Vervolgens ontvangen door parlementairen die tegelijk Rotariër zijn, heeft hij hen op het hart gedrukt welk belang hij hecht aan de aanwezigheid van Rotariërs in de parlementen om er de Rotarische boodschap te brengen en er zo de vinger aan de pols te houden. Je taak als Rotariër is er evenwel ook een van nabijheid en toegankelijkheid voor iedereen. Je moet geen CEO zijn om een SEP te ontvangen noch Moeder Theresia om een wandeling te maken met een gehandicapt kind. Evenmin moet je Montaigne en la Boétie zijn om de vriendschap te ontdekken. Max, Piet, Jan en Henri kunnen evengoed in hun club echte vriendschap beleven. Beste vrienden en vriendinnen, moge Rotary ons leven aangenamer maken. Patrick zal mijn taken overnemen. Hij zal de draad opnemen waar ik stop en de projecten voltooien die tot nog toe nog niet beëindigd zijn. Met hem gaan we verder in onze poging om uit onszelf het beste te halen om de wereld en de mensheid te omarmen.

Reach within to embrace Humanity 
Uw Gouverneur
Claude Arnold

Hip Hip Hooray to Rotary!
18/06/2012

Hip Hip Hooray to Rotary!

We could not have chosen a more picturesque day when our brand new “out of the box” BIA bus arrived, courtesy of Rotary Plettenberg Bay, Antwerpen-Amerloo, Asse, Düsseldorf-Shlossturm & Tervuren. Thanks to the tireless efforts of Dr. Reinhard Schydlo, Peter Pretorius, Bart Joosten, Vincianne Vander Heyden and our Chairman Remi De Backer and all the other Rotarians involved we can now call our new Toyota Quantum our youngest staff member! The gathering took place in front of the BIA offices with our new bus patiently waiting in the background to undertake its maiden trip filled with happy singing children. Theo, President of Rotary officered his thanks to those who assisted and worked so hard in achieving this dream. He also praised BIA for the work we do and this was most appreciated by all the BIA staff who attended. 
This was reciprocated by Isabelle and Belinda of BIA who gave thanks on behalf of the entire Born in Africa family.

Maandbrief van de Gouverneur  Mei 2012
29/05/2012

Maandbrief van de Gouverneur Mei 2012

Beste Vriendinen, Beste Vrienden, 

 

«E dolce la vita con il Rotary»

 

zal het hoofdthema zijn van onze Districtsconferentie die op 16 juni in Dolce, Terhulpen plaatsvindt. Het leven is zoet dankzij Rotary. Zacht voor de vriendschap die wij delen via onze clubs. Zacht voor de Rotariërs en zacht voor de families die wij met onze acties ondersteunen. Zacht voor de kinderen die van Polio bevrijd zijn. Zacht voor hen die eindelijk toegang hebben tot opleiding en onderwijs en voor hen die water drinken uit de putten die dankzij onze goede zorgen gedolven zijn.

Onze conferentie gaat door in de Brabantse zachtmoedigheid van het park van het kasteel van Terhulpen. Kom er allen naartoe en breng je familie mee zodat ze kunnen deelnemen aan de Garden Party die volgt op de districtsconferentie. We kunnen er terugblikken op het voorbije Rotary jaar. De clubs van district D-2170 zullen er, zone per zone, hun activiteiten voorstellen in een tentendorp. Elkaar stimuleren door het delen van knowhow is immers een belangrijk agendapunt. Inderdaad, wat is er meer motiverend voor een club dan te zien wat de buurclub realiseerde tijdens het voorbije werkingsjaar? Het tentendorp zal open blijven tijdens de Garden Party en gedurende de rest van de namiddag. Zo krijgen ook jullie families de gelegenheid om te zien hoe wij de Rotarygeest in ons district beleven. Een wandeling in het park van het kasteel of een bezoek aan het Folon museum behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Paul Coppens, PDG van district 1620 en lid van Club Tournai-Haut-Escaut, zal als vertegenwoordiger van de Internationale Voorzitter, aanwezig zijn. Tom Henderson, de stichter van Shelterbox zal getuigen over de uitstraling van dit project, een partnerorganisatie van Rotary, in heel de wereld.

Beste vrienden en vriendinnen, de zachtheid is onzichtbaar. Wat wij in onszelf moeten zoeken en vinden is de serene zachtheid van een onverstoorbare vrede. Op die manier zijn wij in staat zijn om de wereld te dienen en om te mensheid te omarmen.

 

Reach within to embrace Humanity


Uw Gouverneur

Claude Arnold

Promotiefilpjes over Rotary die vertoond werden op de Assembly
17/05/2012

Promotiefilpjes over Rotary die vertoond werden op de Assembly

 


Rotary International

 What is Rotary?

 

 

 

 

http://vimeo.com/36152174 

What is Rotary ?

http://vimeo.com/33735494 

Providing clean water

http://www.youtube.com/watch?gl=BE&v=ZmQhnFv-u3U

Rotary Foundation prioriteiten

http://www.youtube.com/watch?gl=BE&v=ZVfaNJB8x1g 

We are this close

http://www.youtube.com/watch?gl=BE&v=Ps1429P8tUc 

Rotary en action (Franse TV)

http://www.youtube.com/watch?gl=BE&v=bAdYSXkb5mc 

Rotary c’est quoi ? (FR TV)

http://www.youtube.com/watch?gl=BE&v=9qekmGavILc 

Convention Lisbon 2013

 

 

09/05/2012

Maandbrief van de Gouverneur April 2012

Beste Vriendinen, Beste Vrienden, 

 

« Dus, Gouverneur, slechts drie maanden te gaan ? » Met deze boutade adresseerde RI Voorzitter Kalyan Banerjee mij bij zijn aankomst in Brussel. Zijn uitspraak deed me beseffen dat het Rotary wiel met een reusachtige snelheid draait.
Vier dagen later liet mijn opvolger, DGE Patrick Backx, ons een mooie assemblee beleven rond het thema van diens internationaal Voorzitter 2012-2013 Sakuji Tanaki « Vrede door dienstbaarheid». Er is geen twijfel mogelijk, een nieuw beloftevol rotarisch jaar is in zicht.
Wij moeten ons dus, beetje bij beetje, voorbereiden op de conferentie van het district die op 16 juni 2012 in het conferentiecentrum «Dolce» te Terhulpen zal plaatsvinden. Wij zullen er samen de aanzet geven tot een actief jaar in zachtheid en vriendschap. «E dolce la vita con il Rotary !»
In maart hebben verwelkomden wij RI Voorzitter Kalyan Banerjee, vergezeld van zijn echtgenote Binota. Ons kwalitatief magazine «Rotary Contact» heeft er een uitgebreide reportage aan gewijd. Het artikel doet het relaas van de Voorzitter in het bijzijn van de talrijke Rotariërs die aanwezig waren in het stadhuis te Brussel. Zijn bezoek aan het Europees Parlement. Zijn onderhoud met Prins Philippe. Zijn ontvangst aan de Universiteit van Gent. Zijn toespraak «Het Pand». Zijn meeting met GSK die de vaccins tegen Polio Plus produceert. Zijn bezoek aan de organisatie «Ziekenhuis zonder Grenzen»  en last but not least, als apotheose, zijn bezoek aan Verviers en Pepinster waar de jongeren van drie districten hem feestelijk verwelkomden. De voorzitter was in zijn nopjes.
Geprivilegieerd door het gouverneurschap had ik tijdens de voorbije maanden het grote genoegen om jullie clubs te mogen bezoeken. Jullie hebben mij ontvangen als één van jullie. Ik dank er jullie hartelijk voor. Tijdens mijn bezoeken kon ik het leven van jullie club, diens geschiedenis, diens dromen en diens wil om te dienen delen. Jullie hebben me laten weten voor welke uitdagingen jullie staan. De moeilijkheid om een evenwichtige leeftijdspiramide in de club te bewaren. De zorg om jonge leden aan te trekken en te behouden. Zich open stellen voor gemengde clubs of niet. De acties voor de jeugd. Het werk van de commissies. De integratie van de clubs in de gemeenschap. De openstelling naar het internationale. De steun aan de Rotary Foundation… Jullie spraken mij aan over jullie wens intenser te communiceren met de clubs van jullie zone en met het district.

Beste vrienden en vriendinnen, wij beleefden sterke momenten. Moge zij een inspiratiebron zijn om de ingeslagen weg verder te zetten. Laat ons uit deze ervaringen putten om onze acties nog te verstevigen, om de wereld en de mensheid te dienen.

Reach within to embrace Humanity


Uw Gouverneur
Claude Arnold


4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18