3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

04/11/2012

Maandbrief van de Gouverneur November 2012

Video boodschap

Beste vrienden,

November maand, Foundation maand. U heeft natuurlijk al gehoord van de Foundation, de cheque van de gouverneur en het Every-Rotarian-Every-Year programma (EREY) waar men aan iedere Rotarier vraagt om $ 100 per jaar te schenken aan de Foundation of het Polio+programma.

Maar, wat gebeurt er nu met al dat geld? Waar gaat het naar toe, voor wat wordt het benut? Dit zijn vragen die ik dikwijls krijg bij mijn bezoeken aan de clubs.

Wel, kort en bondig uitgelegd: het geld wordt overgemaakt aan Rotary International in Evanston. Daar wordt het geld belegd gedurende een periode van drie jaren. Met de interesten van deze beleggingen worden de werkingskosten van de Foundation betaald. Er wordt dus niet aan het kapitaal geraakt. Na drie jaren wordt de helft van het geld geinvesteerd in de projecten van Rotary International en de andere helft komt terug naar het district om daar locale programma's te financieren.

Drie jaren belegd in Evanston? Sinds 2009 investeert de Foundation in risico-arme beleggingen. De grafiek die u nu ziet, toont duidelijk de dip in 2008, maar toont ook duidelijk dat men het verlies van 2008 terug heeft ingehaald. De investeringen van de Foundation hebben betrekking op zes strategische doelen, waarvan u een overzichtje krijgt aan het einde van deze video. Dit zijn niet alleen het Polio+programma, maar ook andere, zoals de beurzen aan jongeren. Rotary is de grootste privé sponsor van studiebeurzen voor jongeren in de wereld. Jaarlijks worden er meer dan 800 studiebeurzen gefinancieerd!

De andere helft komt dus terug naar het district en wordt benut om district-grants te financieren. Dus als uw club een districts-grant aanvraagt, kan het een deel van zijn geld terugkrijgen.

Dit is natuurlijk een summiere beschrijving. Als u meer wenst te weten, schrijf u dan in voor het Seminarie van de Foundation op zaterdag 24 november in Brussel. Kunt u niet gaan, vraag dan aan uw club om iemand te sturen en vraag hem om daarna verslag uit te brengen in de club. U hebt tenslotte het recht om te weten waaraan uw geld wordt besteed! Dit maakt deel uit van de transparantie-politiek van ons district. Dus doen! Ik begroet u graag op 24 november in Brussel, dank u en tot binnenkort.

 
Patrick Backx 
Gouverneur D2170 
2012 / 2013

07/10/2012

Maandbrief van de Gouverneur Oktober 2012

Video Boodschap

Beste vrienden,

Wat kenmerkt een rotariër? Een rotariër is iemand die zich vrijwillig inzet om de minderbedeelden in de wereld te helpen en die een bepaalde rotarische ethiek uitstraalt. Ik zou vandaag graag even willen stilstaan bij dat tweede kenmerk, die rotarische ethiek.

Deze ethiek is vervat in in de vier vragen, maar die zijn misschien ongelukkig uit het Engels vertaald en niet altijd praktisch in onze moderne wereld. Maar, hebben we ze eigenlijk wel nodig? Wij, u en ik, kennen al het verschil tussen goed en kwaad, waarheid en leugen, eerlijkheid en schijnheiligheid.

Als rotariers moeten we de lat iets hoger leggen. We mogen niet vergeten dat in 1905 Rotary is ontstaan uit een duidelijke behoefte aan ethiek in een tijd van crisis. Juist in economische crisisjaren zoals we vandaag ook kennen, is de integriteit en de waardigheid van een rotarier belangrijk! En meer dan ooit is het embleem dat we dragen, het rotary-speldje, een aanleiding voor de vaststelling: 'Ah, u bent een rotarier, dus kan ik u vertrouwen'.

Ik zou uw aandacht willen vragen voor twee belangrijke activiteiten deze maand: Eerst en vooral het seminarie 'Membership en Acties' op zaterdag 20 oktober. Een interactief seminarie dat zich op de eerste plaats richt op de verantwoordelijken van alle belangrijke club-commissies. U kunt het programma van deze dag bekijken op deze videoblog. Het is belangrijk om deze dag aanwezig te zijn, omdat u van gedachten kunt wisselen met de leden van andere clubs over het thema dat u aanbelangt, of misschien kunt u met andere clubs in uw zone een gezamenlijke activiteit opstarten, of kunt u ideeen opdoen voor uw eigen club en ook eens horen wat er in het district en Rotary International gebeurt. De tweede activiteit is de avond van 24 oktober, die gaat over het thema water. Dit is een thema dat steeds belangrijker wordt in Rotary. Het is Yann Arthus-Bertrand, de bekende Franse fotograaf die het debat zal leiden en ons zijn laatste film "La soif du Monde" zal vertonen.

Ik hoop u op een van deze activiteiten te mogen verwelkomen en wens u alvast een prettige oktobermaand toe.

 
Patrick Backx 
Gouverneur D2170 
2012 / 2013

03/09/2012

Maandbrief van de Gouverneur September 2012

Video Boodschap

 

Binnen enkele dagen gaan onze kinderen terug naar school. Dat is misschien een moment om even stil te staan bij de jeugdprogramma's van Rotary.

Van alle serviceclubs is Rotary de enige organisatie die zo veel jeugdprogramma's heeft lopen. Ik heb u al gesproken over de 233 jongeren uit meer dan 24 landen, die wij deze week in Belgie zullen ontvangen in het kader van YEP, de lange termijn uitwisseling. Daarnaast hebben we deze zomer al twee HEP (korte verblijven) afgewerkt met de Antwerpse clubs.

Onze internationale voorzitter Sakuji Tanaka koos als thema van het jaar: "Vrede bevorderen door service". Door jongeren van over de heel de wereld samen te brengen bevorderen we de vrede, want zij zijn de leiders van morgen. Een jonge Israelier en een jonge Palestijn, een jonge Indier met een jonge Pakistaan samen brengen, brengt hen tot conclusie dat ze allemaal bewoners zijn van dezelfde planeet, met dezelfde ambities, namelijk een familie stichten en succesvol zijn in hun zakelijk en persoonlijk leven.

300 Jongeren uit het buitenland ontvangen, betekent ook dat er 300 Belgen vertrokken zijn naar het buitenland, want deze jeugdprogramma's zijn uitwisselingsprogramma's. Weet u ook dat deze programma's open staan voor kinderen van niet-rotariers? Zo'n beurs is een fantastisch geschenk dat u kunt aanbieden aan een jongere van 18 jaar, om één jaar te gaan studeren in het buitenland. Een mooie ervaring voor hen!

U kent vast wel iemand in uw familie of kennissenkring die interesse heeft. Of misschien is er in uw omgeving iemand die zelf de middelen niet heeft, maar die wel dolgraag naar het buitenland zou willen gaan. U kunt zo iemand het geschenk van zijn leven aanbieden. Spreek hierover in uw club! Spreek er over met de verantwoordelijke van de commissie jeugd. Het is helemaal niet moeilijk om dit te organiseren!

Wel, het goede weer is nog hier, onze kinderen gaan naar school, en het seizoen komt nu op gang. We gaan er een goed rotaryjaar van maken! Ik wens u veel succes daarbij!

 
Patrick Backx 
Gouverneur D2170 
2012 / 2013

Maandbrief van de Gouverneur  Augustus 2012
04/08/2012

Maandbrief van de Gouverneur Augustus 2012

Video boodschap

Rotary is een veelzijdige organisatie en elke maand zou ik graag één aspect van Rotary willen toelichten. Deze keer zou ik het willen hebben over 'membership' en ledenwerving.

Vandaag telt Rotary wereldwijd 1.200.000 leden, die samen 34.000 clubs vormen. Er zijn zelfs clubs in Palestina en in Rusland. Dit belet niet dat we aan ledenwerving moeten werken, zeker in ons district! De cijfers spreken voor zich: ons district telt 3454 leden, met een lichte teruggang gedurende de laatste vijf jaar. Maar wat erger is: de gemiddelde leeftijd is 60 jaar. Wij moeten hier dringend iets aan doen en dat is een prioriteit voor dit jaar. Ik zeg wel degelijk wij. En daarmee bedoel ik niet alleen het district, niet alleen de clubs, maar ook u. Want u staat op de eerste rij en u bent het best geplaatst om Rotary te promoten.

Mag ik u een vraag stellen? Hoeveel nieuwe leden hebt u al in uw club geintroduceerd? Als het antwoord is: "één" of "meer", dan zeg ik proficiat, doe zo voort. Als u zegt "geen", dan zeg ik waarom eens geen vriend of vriendin uitnodigen op één van de volgende vergaderingen van uw club? Misschien wordt hij of zij dan wel lid!

De leden van de 'think tank' van het district hebben een soort manifest voorbereid met aanbevelingen voor de clubs om nieuwe leden aan te trekken. We wensen dat op het seminarie van de commissie Membership op zaterdag 20 oktober in Antwerpen voor te stellen. Ook willen we hier aan werken in de week van 23 februari: de verjaardag van Rotary, ofwel 'Rotary Day'. Die week gaan we samen met alle clubs iets organiseren.

Ledenwerving betekent ook meer bekendheid geven aan Rotary naar de buitenwereld toe. Hiervoor vraag ik uw aandacht voor twee activiteiten in de maand augustus. Ten eerste zijn dat de filmpjes voor Zaventem. Het gaat om promotiefimpjes van elk 20 seconden, die wij op de luchthaven vanaf Augustus tot het einde van het jaar zullen projecteren op de beeldschermen van de luchthaven. Dit is een gezamenlijke actie van de drie districten in Belgie. Na mijn videoboodschap zult u de filmpjes ook kunnen bekijken op deze website. Ten tweede is er het event van het YEP- programma. Op 30 augustus ontvangen wij in Belgie meer dan 200 jongeren uit meer dan 24 verschillende landen, die hier een jaar komen studeren. Dit is ook een goede manier om meer bekendheid te geven aan Rotary in binnen- en buitenland. Het belangrijkste is dat men hierover praat en zoals gezegd bent u het best geplaatst om over Rotary te praten: dus doen!!

Vandaag is het goede weer hier aangekomen. Laten we hopen dat het de hele maand augustus zo blijft. Dat is alvast wat ik u en uw familie allemaal van harte toewens.

Patrick Backx
Uw gouverneur

Maandbrief van de Gouverneur  Juli 201
08/07/2012

Maandbrief van de Gouverneur Juli 201

Video boodschap

Beste vrienden,

Een nieuw rotaryjaar is aangebroken. Sta mij toe om eerst en vooral samen met het districtscomité, mijn voorganger Claude Arnold te bedanken voor zijn inzet gedurende zijn jaar. Wij wensen hem nog vele gelukkige rotaryjaren toe.

Ik heb aan het districtscomite gevraagd om een studie te maken van de maandbrief van de gouverneur. Hieruit is gebleken dat 40% van de rotariers de brief niet lezen en dat slechts 10% hem volledig lezen. We zijn dus op zoek gegaan naar nieuwe oplossingen en dit is het resultaat: de videoblog van de gouverneur, een kort video-bericht. Met daarnaast plaats voor de clubs om hun komende activiteiten te promoten en tabs met de meest actuele rubrieken en andere interessante artikelen of video's. U kunt dus zelf kiezen wat u leest of wil bekijken.

Het is niet mijn bedoeling om in een videostudio te duiken en om een maandbrief af te lezen. Ik wil gewoon op een informele, moderne manier met u enkele minuten communiceren, zoals men tegenwoordig met video-conferencing doet.

Waar ik het nu verder over wil hebben is een rotarisch thema, en op deze manier wil ik elke maand de nadruk leggen op één interessant rotary-onderwerp. Deze maand zou ik het willen hebben over het thema "Every Rotarian, every year". In dit programma vraagt Rotary International aan elke rotarier om $ 100 (of € 80) aan de Rotary Foundation te schenken. De Foundation is het hart van onze organisatie en die moeten wij steunen. Zonder de Foundation waren projecten zoals de uitroeiing van het poliovirus onmogelijk geweest. Evanston maakt elk jaar statistieken over de bijdragen aan de Foundation en ons district is altijd bij de slechte leerlingen! Dit jaar zouden we graag bij de goede leerlingen zijn. Maar daarvoor hebben we uw hulp nodig en die van uw club. Mag ik op u rekenen? Dank u wel!

Ik wens u en uw familie alvast zonnige en warme zomermaanden toe!

 
Patrick Backx 
Uw Gouverneur


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17